Han viser til at forsvarssjefen har foreslått at alle de nye NH90-helikoptrene må brukes til fregatter stasjonert i Bergen, og ikke til kystvakten i Bardufoss. Dessuten legges det opp til at bare tre av Forsvarets Bell-helikoptre skal ha base i nord, mens 15 flyttes til Rygge, hvor de skal være en del av antiterrorforsvaret.

Støre kritiserer også regjeringen for ikke å ha satt av ressurser til utdanning av nye helikopterpiloter, til tross for at regjeringen selv sier dette er ressurskrevende.

– Uholdbar

– Denne situasjonen er uholdbar, mener Støre, som i Stortingets spørretime onsdag etterlyste konkrete tiltak for å styrke helikopterberedskapen.

Støre viste til at helikopterberedskap er spesielt viktig for folk langs kysten, og pekte på at Forsvaret den siste tiden har bistått luftambulansen med to helikoptre og er nødvendig for å hjelpe folk i nød til sjøs.

Men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) deler ikke Støres bekymring. Han listet opp planene som allerede ligger på bordet. Han gjorde blant annet klart at forsvarssjefen ikke kan regne med gjennomslag for at alle NH90-helikoptrene skal gå til fregattene.

– Forsvarssjefen har ytret andre ønsker, men vi har ikke konkludert med det. Vi sier at kystvakta skal ha kapasiteter og fregattvåpenet skal ha kapasiteter, sier han.

– Må prioritere

Bakke-Jensen forsvarer dessuten beslutningen om å samle de fleste Bell-helikoptrene i sør, for å sikre trening og beredskap til kontraterroroperasjoner.

– Vi har rimelig bra kontroll på situasjonen. Men når man har begrenset med ressurser, må man gjøre prioriteringer. Da kan det se ut som det er hull andre steder. Det skal vi forsøke å løse på andre måter, sa forsvarsministeren.

Han påpekte også at det skal leies inn sivile helikoptre til oppgaver disse er egnet for.