• SPERRING: Under øvelsen er det mye strengere kontroll på vei inn og ut av Garnison Sør-Varanger. Her Står Askh Garshol vakt.
  • SKYTING: Heimevernet fra Vadsø, Vardø og Nesseby er ikke med på selve skogsøvelsen, men har egen øvelse på skytebanen. Her forbereder de seg med tropsleder Knut Esbensen.

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uka er troppene ute i terrenget, blant annet for å slå tilbake en tenkt invasjon fra utlandet.

- Grovt sett går det ut på at vi blir truet i et internasjonalt scenario. Styrker kommer inn i området, og forsøker å komme seg til og overta flyplassen, forteller major Lars Ole Ekerhovd, nestkommanderende på Garnison Sør-Varanger.

I den forbindelse har Forsvaret fått lov til å stenge E6 i inntil en halvtime av gangen, for å kunne øve rundt motorveien. Ekerhovd har ikke eksakt tidspunkt på når det kan skje, men det er mulig både natt til onsdag og natt til torsdag.

- Det gjøres i samforståelse med politiet, og det skal ha minst mulig innvirkning på vanlig trafikk. Derfor er det nattetimene det er snakk om. Vi er opptatt av sikkerhet, og det er fartsgrense på 80 kilometer i timen langs størsteparten av veien i området, sier majoren.

Langs veien

Øvelse Vargflokk, som den kalles, er ferdig i løpet av torsdagen. Fram til da oppfordrer Ekerhovd også å være oppmerksom på eventuelle soldater langs veien. 

- Vi har merket øvelsesområdet med skilt, og soldatene skal være synlige blant annet med refleks. Det kan være aktivitet på og ved veien mens øvelsene foregår, varsler han.

Øvelsesområdet inkluderer grovt sett Hesseng, områder inn mot Elvenes, og et område fra Hesseng og forbi Tusenvikskaret. Det vil også bli aktivitet i Sandnes og Sandnesdalen.

Mange gjester

Rundt 500 soldater fra andre steder i fylket har kommet til Garnison Sør-Varanger for å delta på øvelsene. Det inkluderer styrker fra Brigade Nord, to områder i Finnmark heimevernsdistrikt, og innsatsstyrken til Heimevernet.

Sistnevnte stiller opp for å spille fienden i øvelsen, som innebærer såkalt stridstekniske øvelser i forsvar av området rundt Høybuktmoen.