Onsdag godkjente Helse Nord sitt styre forprosjektet for nye Kirkenes sykehus med en kostnadsramme på nesten halvannen milliard kroner. Spaden går i jorda i mai neste år, om fem små måneder. Og dersom byggingen går som planlagt, åpner dørene på det nye sykehuset allerede i oktober 2016. Det er med andre ord ikke det minste rart at det feires med kake på «gammelsykehuset» på Prestøya idag. Dette er en godkjenning både ansatte og befolkningen i hele øst-fylket har ventet lenge på. En endelig realisering av et nytt sykehus i regionen er ikke bare mye nærmere enn noengang. Det kan tilogmed se ut til at nybygget virkelig også blir realisert.

Kampen for et nytt sykehus i Øst-Finnmark og kampen for å beholde et sykehus i regionen overhode, har vært lang, hard og vanskelig. Veien frem har vært kronglete og hadde neppe fått et slikt gledelig resultat uten et enormt folkelig engasjement over en tidsperiode på over to tiår. «Alt» ved Kirkenes sykehus har vært truet. Mye er blitt fjernet i funksjonsfordelingens navn og mye er kjempet tilbake. Når det nye bygget realiseres, vil forhistorie fort bli forhistorie, men en forhistorie som likevel ikke må glemmes. Betydningen av kampen for fortsatt sykehusaktivitet i vår del av landet kan ikke oversees. Uten den hadde Kirkenes sykehus vært historie forlengst.

At Helse Nord nå betegner behovet for et nytt sykehus i Kirkenes som stort, og er fornøyde med at befolkningen i østfylket skal få gode helsetjenester i et moderne bygg, er musikk i manges ører idag.

Litt usikkerhet er det imidlertid fortsatt knyttet til hva innholdet i det nye sykehusbygget blir. Om befolkningen får de tjenester som forventes av et moderne akuttsykehus med støttefunksjoner, fødeavdeling med videre.

Den planlagte døgnenheten for psykisk helsevern er allerede tatt ut av sykehusprosjektet, for eksempel. Hva som videre vil falle bort underveis for å holde kostnadene nede, er det heller ingen som kan vite per idag. For selv om man per dato står på rammebudsjett på 1,46 milliarder kroner, mot 1,8 milliarder i opprinnelig plan, viser det seg alltid underveis i et byggeprosjekt at rammene overstiges. Og da må det kuttes mer.

Det ligger også usikkerhet i luften knyttet til hvor fremtidens AMK-sentral skal ligge og spådommene går på at denne skal flyttes til Hammerfest og samlokaliseres med brann- og redningstjenesten der. Utredningen om dette, som skulle vært klar til 2. desember i år, er blitt forsinket, så endelige svar på dette kommer ikke før over nyttår. Hva dette eventuelt vil bety for fremtidens sykehusdrift og for pasientene her øst, gjenstår å se. En slik flytting kan gi grunnlag for bekymring, uten at vi skal bidra til å ta noen sorger på forskudd.

Akkurat idag er det imidlertid god grunn til å glede seg. Byggestart på nysykehuset til våren er en STOR julegave til oss alle!