• Støtter DMF: Are Skavhaug mener direktoratet gjør sin jobb.
  • PFU: Denne artikkelen er behandlet av Pressens faglige utvalg, som uttaler at den bryter mot punkt 2.2 i Vær varsom--plakaten. Les konklusjonen her.

Det gikk ikke lang tid fra direktoratets vedtak om søknaden fra Sydvaranger Eiendom ble kjent til gruveselskapet varslet at de ville anke avgjørelsen. Til avisa sa Thomas Bækø i Sydvaranger Eiendom torsdag at avgjørelsen er totalt uforenelig med det å reise kapital for å komme i gang.

Det er spesielt direktoratets krav om revidering av planene for Bjørnevatn malmen, og minimering av gråberg som er umulig for gruva å godta.

- DMF tar ikke hensyn til oss. Jeg vil bruke all min politiske tyngde på å få arbeidsplasser.

Det sier ordfører Rune Rafaelsen til SVA fredag. Det gjelder 400 arbeidsplasser, poengterer han.

– Her er alt klart, sier ordføreren, og tenker da på kompetanse og infrastruktur, som kai og jernbane. Han fortsetter med å si at han er veldig opptatt av at det kommunestyre har ønsket må gjelde.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at DMF kan stoppe det kommunestyret har ønsket. Direktoratet tar ikke hensyn til lokalsamfunnet. Det er vi som skal leve med høye tipper, avslutter ordføreren.

- DMF gjør bare jobben sin, sier Are Skavhaug i Kristensedalen. Han poengterer at han uttaler seg som privatperson. Men han er også den vi blir henvist til når vi snakker med andre i Bjørnevatn. Det er tydelig at temaet gruve diskuteres, men få vil ta belastningen med å si offentlig at de støtter DMF.

– Jeg synes det er synd det ikke blir gruvedrift, sier Skavhaug, men det må gjøres ordentlig om man skal drifte. Det som er søkt om, er ikke ordentlig, fortsetter han.

– Man må huske at det er direktoratet som sitter med fagkompetansen. Det gjør ikke kommunestyret, sier Skavhaug.

– Sydvaranger Eiendom besitter grunnen, fortsetter Skavhaug, men det er Direktoratet som har rettigheten til mineralene.

– Vi i Kristensedalen og omegn har sendt høringsuttalelse til direktoratet. Etterpå har flere sagt til meg at de støtter uttalelsen. Vi ville fått gråbergtippene omtrent helt inn på husene her. Vi er for oppstart i gruva, men vil heller ha underjordsdrift, sier Are Skavhaug.

Skavhaug sier videre:

– For eget vedkommende mener jeg at det må være bedre å ha en virksomhet under jord som kanskje varer i 70-80 år, enn å ta ut 400 millioner tonn gråberg, og all malm, på 20 år. Her må det tenkes langsiktig.

- Vi ser hva som skjer i verden i dag. Plutselig endres politiske forhold. Da kan det være stopp før man er ferdig med å fjerne gråberg, avslutter Skavhaug.