Et glass, litt konditorfarge i et nytt glass med lokk, trykk og brusepulver gjorde susen. Og sang fra 16 fulle halser. Det gjorde at det smalt bra fra hodene til de prøvekaninene som meldte seg.

Naturfag er gøy

Forskerfabrikken er landsomfattende. Målet er å få landets barn og ungdommer til å synes at naturfag er gøy. 18 elever fra Sør-Varanger lot ferie være ferie denne uka. De ønsket å forlenge skoleåret med forskning på dette og hint.
På tavla sto reglene; de unge forskerne skal være hyggelige og hjelpsomme, de skal tørre å gjøre feil og det viktigste; ha det gøy! Og gøy hadde de det, ungene som deltok denne uka.

- Det har vært stor innlevelse og vilje til å lære, sier Camilla Hestmork, som sammen med Hanna Stunes gjorde sitt beste for å lære ungene om Pascals trekant, hvorfor vi får vann i munnen og hva som er spesielt med forskjellige bergarter.

Og konklusjonen?

- Naturfag er gøy, ropte ungene i kor.

Ph

Forskerspirene målte også Ph-verdien i munnen og fant hvilken skalaverdien er i munnen alt etter hva ungene hadde spist eller drukket.
Forskerfabrikkens langsiktige mål er at realfagene skal gjøre verden bedre for mennesker og alt annet som lever på jorda.
De vil øke barn og unges interesse for real- og teknologifag og øke rekruttering til realfag i høyere utdanning.
Forskerfabrikken vil ta i bruk og utvikle ny viten om hvordan barn og ungdom best lærer realfag slik at flest mulig skal mestre disse fagene. De vil øke barn og unges kunnskap om hvordan realfag kan løse mange av utfordringene vi har i dagens samfunn.

Verdier

I Forskerfabrikken er de opptatt av at barn utforsker sansene sine, gjennom å smake, lukte, se og høre. Samtidig får ungene diskutere og tenke høyt sammen med andre.
På den måten blir læring gøy. Det barna lærer, får de igjen nytte av på skolen. Naturvitenskap settes inn i en dagsaktuell sammenheng og viser hvordan vitenskap og teknologi påvirker mennesker, samfunnet og naturen. Unge mennesker blir bedre rustet til å møte utfordringer i dagens samfunn.

Det langsiktige målet er at realfagene skal gjøre verden bedre for mennesker og alt annet som lever på jorda. De vil øke barn og unges interesse for real- og teknologifag og øke rekruttering til realfag i høyere utdanning.