Statens Vegvesen er forsinket med Førstevann-rundkjøringen. Handelsparken inkluderer flere butikker inkludert Elkjøp, Biltema, Coop Extra, Sport 1 og Byggmix, og den ekstra trafikken som ventes i krysset gjør at rundkjøringen er påkrevd for at de skal kunne åpne til våren 2015.
Slik saken er nå, kan de måtte vente flere måneder med åpningen, ifølge et brev fra handelsparkutbyggerne Barlindhaug Eiendom.
Utbyggerne søker om dispensasjon til å åpne handelsparken selv om rundkjøringen ikke er på plass. De hadde møte med Statens Vegvesen 20. mai om rundkjøringen.

– Her framkom det fra Statens Vegvesen at arbeidet var blitt ytterligere forsinket. Rundkjøringen vil i beste fall bli ferdig høsten 2015, mens vi skal åpne handelsparken våren 2015, står det i søknaden til Sør-Varanger kommune.

– Dette stiller Kirkenes Handelspark i en meget alvorlig situasjon som vi uforskyldt er havnet opp i, konstaterer de.

Selskapet viser blant annet til at første trinn av utbyggingen koster 170 millioner kroner.

– Selskapet har tatt på seg meget store forpliktelser. Konsekvensen av å ikke få dispensasjon er dramatisk, både økonomisk og for handelsparkens etablering, skriver de.

Administrerende direktør Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug vil ikke spekulere i nøyaktig hvilke konsekvenser det er snakk om.

– Men det blir alvorlig, sier han til SVA.

Uten innstilling

Plan- og utviklingssjef sjef Håvard Lund i Sør-Varanger kommune forteller at saken er fremmet til politisk behandling uten noen innstilling fra rådmannen.

– Det er en sak med flere sider. På den ene siden er det allerede trafikkproblemer i området i dag, og de blir verre om det kommer mer trafikk. Om vi hadde fått en garanti om at rundkjøringa skal komme opp, ville det sikkert være mulig å gi dispensasjon. Men om området blir uten rundkjøring i noen år, er det verre å få til. Da kan det fort bli trafikkork og trafikkfarlige situasjoner der, sier Lund.

– På den andre siden vil manglende dispensasjon kunne stoppe utbyggingen der, siden man kan sitte med et ferdig bygg som ikke får åpnet, legger han til.

Vegvesenet ubestemt

Lund legger til at Statens Vegvesen også må uttale seg angående dispensasjonen i forkant av den politiske behandlingen.
Bjørg-Anita Joki, avdelingsdirektør ved Statens Vegvesen region nord, kan heller ikke si om de kommer til å være positive eller negative.

– Jeg kan ikke saksbehandle på forhånd. I utgangspunktet har vi sagt at det må bedre trafikkregulering til om det skal bli mer trafikk. Men det er klart at vi skal se på saken om vi må komme med en uttalelse, sier Joki.

Det var i mai at Statens Vegvesen konstaterte at den nye rundkjøringen ved Førstevann ville ta lengre tid enn ventet.
I en SVA-artikkel fra 14. mai skyldte vegvesenet på intern omorganisering, på grunn av at vegvesenet i Finnmark hadde fått mange nye prosjekter.
Opprinnelig var håpet at rundkjøringen skulle være ferdig ved juletider i fjor. Idet rundkjøringen bygges, skal en avlastningsvei være på plass ved krysset.

Har seks av 15-20 millioner

Håvard Lund reagerer på at det første han hørte om rundkjøring-forsinkelsen var igjennom media.

– Vi hadde regnet med at rundkjøringen skulle være i orden, og har ikke blitt orientert ut over det som står i avisa, sier han.

Det ordnes snart. Ifølge Statens Vegvesen skal det settes opp et møte der de, kommunen og de ansvarlige for Kirkenes Handelspark skal diskutere finansieringen.
Siden det er et privat tiltak som gjør det nødvendig med utbygging på E6, er det nemlig vanlig at det ikke er vegvesenet som betaler alt, ifølge Joki.

– Når det behov for tiltak langs veien av den grunn, er det vanlig at utbyggeren tar på seg kostnadene. Så stiller vi eventuelt med midler og planmidler. Staten har 6 millioner kroner, og vi regner med at rundkjøringen vil koste 15-20 millioner kroner, sier Joki.

– Vi må også se på løsninger for å prøve å få kostnadene ned, legger hun til.

Før finansieringen er på plass, er det også vanskelig for vegvesenet å si når rundkjøringen vil være ferdig.

– Mye er prosjektert, men vi kan ikke lyse ut byggingen vi har penger, sier Joki.