«Sør-Varanger - en trygg og trivelig kommune å bo i» er overskrifta til samarbeidsavtalen mellom Sør-Varanger kommune og Kirkenes politistasjon. Den siste tida har den gamle avtalen fra 2010 blitt revidert og onsdag ble en ny avtale undertegnet.

Politirådet er politiet og kommunens formaliserte samarbeidsforum, og tjener flere hensikter, både det å kunne ta opp saker med hverandre og bli kjent med hver sin organisasjon, men også beredskap og forebygging.

- Kriminalitetsforebygging er en viktig side av dette, sier Lena Norum Bergeng.

- Det kan være ting vi ser som ikke er så veldig alvorlig nå, men som kan bli det. Gjennom politirådet kan vi ta dette opp med kommunen, sier Møllebakken.

- Da blir det løftet opp på høyt nivå og så tatt opp i organisasjonen, det kan for eksempel være i skolene, legger rådmann Nina Bordi Øvergaard til.

- Det er mange saker vi har samarbeidet om, politiets kampanje om vold i nære relasjoner og vår anti-mobbekampanje er to eksempler, men vi har også tatt opp nettmobbing og radikalisering, sier hun.

- Når det gjelder beredskap, så var det politirådet som først tok opp den økende flyktningestrømmen på Storskog i fjor høst, sier Hans Møllebakken.

Politirådet møtes fast to til tre ganger i året og består av ordfører (leder), rådmann og kontorsjef fra kommunen, og en fast politikontakt, som siden 2010 har vært Møllebakken.