Mens det er turbulens i forholdet mellom Russland og flere vestlige land, styrkes det helsefaglige samarbeidet mellom Russland og Norge i nord. Helsesamarbeidet mellom helsemyndighetene i Murmansk oblast og Finnmarkssykehuset har vært fruktbart og løpende siden 1980-tallet.

Fireårsavtale

Tirsdag ble de nye fireårige avtalene mellom helsemyndighetene i Murmansk og Finnmarkssykehuset, samt samarbeidsavtalen mellom Petsjengasykehusene og Kirkenes sykehus underskrevet i Kirkenes. Seremonien ble ifølge en pressemelding fra Finnmarkssykehyset både enkel og stilfull.

Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde i Finnmarkssykehuset trakk fram viktigheten av at det gode helsesamarbeidet over landegrensene her nord opprettholdes, selv om storpolitiske vinder blåser lenger sør. Helseminister Valeri Peretrukhin i Murmansk Oblast samtykket i dette.

- Med vår beliggenhet i et stort område med begrensede helseressurser er det viktig at vi kjenner til hverandre, utveksler erfaringer og kunnskap samt har muligheten til å trekke veksler på hverandre hvis situasjoner skulle oppstå, sa klinikksjef Rita Jørgensen ved Kirkenes sykehus. Jørgensen er for tiden også fungerende direktør ved Finnmarkssykehuset.

Leder for rådgivningsgruppen for russlandssamarbeidet ved Kirkenes sykehus, Anita Brekken, tok for seg historien i samarbeidet mellom Russland og Norge, som blant annet inkluderer rehabilitering, tuberkulose/smittevern, ambulanse og grensepassering med utrykningskjøretøy.

Årlige seminar

Leder for Finnmarkssykehusets barentssamarbeid, Torstein Ibrekk, sier at de nye avtalene innebærer årlige helseseminar mellom Kirkenes sykehus og Pechengasykehusene.?

- Der vil vi kunne ta opp temaer som akutthjelp, ambulansetjenester, fødselshjelp, kirurgi og telemedisinske løsninger, tuberkulose, smittevern og helhetlig pasientforløp er andre aktuelle temaer som vil berøres i dialog og informasjonsutveksling mellom helsemyndighetene i Murmansk oblast og Finnmarkssykehuset. Både vi og våre russiske samarbeidspartnere er veldig fornøyd med at avtalen nå er underskrevet og ser frem til å møtes i mai, sa Ibrekk.

I forbindelse med signeringen av avtalene ble planene for nye Kirkenes Sykehus presentert av drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad.  Hans russiske kolleger viste stor interesse for både prosessen og innholdet i bygget.