Norge ønsker en jevnere fordeling av tilgangen til grenseboersonen, og har overfor Russland foreslått at flere fra norsk side bør få søke om å få grenseboerbevis.
Under Barentstoppmøtet i juni foreslo daværende statsminister Jens Stoltenberg å utvide grensesonen til også å gjelde Øvre Neiden, noe statsminister Dmitrij Medvedev sa Russland så positivt på. Norge har nå kommet med et konkret forslag om en slik administrativ justering av grenseområdet på norsk side.
Men Norge foreslår også å utvide søkergrunnlaget til grensesonen mer enn dette. Justisdepartementet vil ikke svare på hva som er forhandlingsutgangspunktet med russerne, for eksempel om ønsket fra norsk side er å få med hele Finnmark, Øst-Finnmark eller flere kommuner i Finnmark. Via kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet får Sør-Varanger Avis til svar at dette ikke innebærer noen utvidelse av grenseområdet på norsk side, men bare at flere nordmenn skal få tilgang til det russiske grenseområdet.

Jevnere

– Det stemmer at det ønsket gjelder flere personer enn innbyggerne i Øvre Neiden, men vi kan ikke på nåværende tidspunkt gå nærmere inn på dialogen vi har med russerne angående dette spørsmålet. Det er anslått at over 40 000 russere og cirka 9 000 nordmenn har adgang til å søke grenseboerbevis til nabolandet. En endring vil innebære at antallet innbyggere som har tilgang til grenseområdet blir jevnere fordelt på begge sider av grensen. Schengenregelverket er ikke til hinder for at flere nordmenn gis adgang til det russiske grenseområdet, forklarer kommunikasjonsenheten som i en e-post skriver at Norge avventer en endelig tilbakemelding fra Russland i disse to spørsmålene.
Saken skal nå ligge til videre oppfølging i Utenriksdepartementet. UDs kommunikasjonsavdeling sier de er i dialog med russerne med tanke på å utvide ordningen slik at flere i Øst-Finnmark får mulighet til å søke om grenseboerbevis. 
– Denne prosessen pågår fortsatt, skriver UD i en e-post.

Rar løsning

Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad og Murmansks guvernør Kovtun har tidligere sagt at de ønsker visumfrihet mellom Finnmark og Murmansk. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har tilsvarende sagt at de ønsker visumfrihet mellom landene.
– Å utvide søkergrunnlaget uten å utvide grensesonen høres ut som en rar og kunstig løsning, en halvgod løsning. Jeg syns det naturlige ville være at også russerne fikk tilgang til større områder i Norge. Men nå er det også slik at vi forvalter EUs yttergrense, kommenterer fylkesordfører Runar Sjåstad og legger til at samtidig er det greit at en i påvente av visumfrihet fremmer løsninger, om enn halvgode, som fremmer reisevirksomhet.
– Så sånn sett er det bra om grenseboersonen involverte flere. Så får vi parallelt jobbe utålmodig mot sentrale myndigheter i Norge, russiske myndigheter og mot EU. Alt det her er politikk, og den er ikke upåvirkelig for trykk.