• VENTETID: De som hadde møtt opp i god tid før klokka 12 måtte pent vente utenfor selve stemmelokalene.

    Foto: Håvard S. Mækelæ

Opptellingen av papirbaserte forhåndsstemmer og valgtingsstemmer ved den rådgivende folkavstemningen om sammenslåing av Troms og Finnmark fylke viser følgende resultater, melder Sør-Varanger kommune:

Totalt opptalte stemmer: 592, fordelt slik:

  • NEI: 559
  • JA: 30
  • BLANK: 3

Det gir en nei-prosent på 94,4 før internettstemmene regnes med. Disse skal telles og sjekkes mot mantallet, og det endelige resultatet ventes klart først onsdag.

Men i mellomtida har også en rekke andre kommuner i Finnmark meldt om resultatet av papirstemmene i forkant og på valgdagen.

Klart nei også i Vadsø

95,44 prosent av dem som avga papirstemmer i Vadsø, sier nei til å slå sammen Finnmark med Troms.

Av 503 personer som oppsøkte et valglokale i fylkeshovedstaden, stemte 480 nei til fylkessammenslåingen som Stortinget har vedtatt. 20 stemte ja, mens tre stemmer var blanke.

– De avgitte papirstemmene utgjør 11 prosent av Vadsøs stemmeberettigede, opplyser kommunens ordfører Hans-Jacob Bønå (H) til NTB.

Folkeavstemningen i Finnmark ble avsluttet klokka 21 mandag kveld. Resultatene som så langt er rapportert, viser et nei-flertall på 90-tallet, men det er vel å merke før stemmene som er avgitt elektronisk, er telt opp.

Ja-siden står foreløpig sterkest i Alta. 461 av de 589 som møtte i valglokalene i Alta, har sagt nei til å slå sammen Finnmark med Troms. Det er en nei-andel på 78,26 prosent, ifølge NTB.

- Stortinget bør lytte

Et flertall på 66 prosent mener at Stortinget bør respektere folkeavstemningen i Finnmark for eller mot sammenslåing med Troms.

Bare litt under to av ti – 19 prosent – mener at Stortinget ikke bør lytte til finnmarkingene når folkeavstemningen avsluttes mandag. 15 prosent sier at de ikke vet. Dermed sier tre av fire av dem som har bestemt seg, at Stortinget bør respektere resultatet av folkeavstemningen.

Dette kommer fram i en nasjonal meningsmåling som InFact utførte 11. mai ved automatiske telefonoppringninger med litt over 1.000 intervjuer.

Oslo trekker ned

Aldersgruppene under 30 år og over 65 år svarer i størst grad ja. Landet sett under ett, er det kun innbyggerne i Oslo som trekker ned den gjennomsnittlige ja-prosenten.

Også fordelt på partienes velgere er det gjennomgående et ja-flertall. Mest entusiastiske er Sp-velgerne, der 89 prosent mener at Stortinget bør respektere folkeavstemningen.

Lavest andel er det blant Høyres velgere, der 49,5 prosent sier ja og 36 prosent nei til at Stortinget bør respektere folkeavstemningen.

Velgerne på venstresiden er gjennomgående noe mer positive til problemstillingen.

28 prosent er for

Selve sammenslåingen av Finnmark og Troms – som er vedtatt to ganger av Stortinget – har støtte blant bare 28 prosent av de spurte. 35 prosent er negative, mens hele 36 prosent ikke har gjort seg opp noen mening om et nytt storfylke i nord som vil dekke 25 prosent av Norges landareal.

Også her skiller Oslo-folk seg ut som gjennomgående mer positive til sammenslåingen. Motstanden er størst i Nord-Norge, i Midt-Norge og på Vestlandet.

Støtter avstemningen

Halvparten av de spurte (49 prosent) er positive til at det avholdes en folkeavstemning i Finnmark. To av ti (23 prosent) er negative, mens tre av ti ikke har noen mening. Det innebærer at to av tre som har gjort seg opp en mening, er positive til folkeavstemningen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) har flere ganger gjort det klart at det kun er et initiativ fra Stortinget som kan føre til et nytt vedtak.

Amanuensis Ole Gustav Narud og høyskolelektor Mona Strand ved Høgskolen i Innlandet og tidligere professor Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø har utført undersøkelsen på vegne av Lokalsamfunnsforeningen.