Bakgrunnen for at det kun blir elever fra Kirkenes skole i toget i Kirkenes på 17. mai i år er motstand fra foreldreutvalgene fra skolene i Bjørnevatn, på Sandnes og Hesseng.

- Konklusjonen kom etter å ha hatt møter med de tre FAU-ene. Kirkenes FAU er positiv, men siden det er motstand både i Bjørnevatn, på Sandnes og Hesseng, så går vi tilbake til den gamle ordningen den kommende nasjonaldagen, sier enhetsleder for kultur i Sør-Varanger kommune og medlem av 17. mai-komiteen, Harald Sørensen.

Årets 17. mai-komite består ellers av Odne Stunes (leder), Toril Guvåg og Britt Slagtern.

Nasjonaldagen er knappe to måneder unna, og planleggingen er i full gang. Det legges opp til et tradisjonelt nasjonaldagsprogram i år. Det blir tale for dagen ved ungdomsrådets leder, Kristina Amalie Hamre. Blomsternedleggelsen ved Krigsmødremonumentet blir ved Elsa Haldorsen.

- Utfordringen ved at det ikke blir felles skoletog, er at vi ikke får til korps til alle togene i kommunen. Da kan man gjøre det som de har gjort i Bjørnevatn, nemlig å ha et eget trommekorps, sier Sørensen.