Takket være et flytteoverskudd økte folketallet i vår kommune i 2015. Fødselstallene ga nemlig et underskudd. Det ble født 83 barn, 97 personer døde, 568 flyttet inn og 548 flyttet ut. Altså et flytteoverskudd på 20 og et fødselsunderskudd på 14.
Som vanlig er det Alta som øker mest. Folketallet der har for første gang passert 20 000 til 20 097. En vekst på 199 i løpet av fjoråret. I alt ni finnmarkskommuner med bokføre røde tall når det gjelder befolkningstallet. Størst minus er det i Vadsø med minus 79.
Ved årsskiftet var vi 5 214 000 innbyggere i Norge. En vekst på 48 200 i løpet av 2015. Alle fylker økte folketallet og hadde netto total innflytting, bortsett fra Finnmark.
Her er kommunetallene:
Vardø 2 137 (5)
Vadsø 6 160 (-79)
Hammerfest 10 455 (38)
Kautokeino 2 956 (42)
Alta 20 097 (199)
Loppa 951 (-38)
Hasvik 1 054 (13)
Kvalsund 1 035 (-14)
Måsøy 1 215 (-26)
Nordkapp 3 276 (-2)
Porsanger 3 978 (53)
Karasjok 2 668 (-40)
Lebesby 1 318 (-25)
Gamvik 1 139 (23)
Berlevåg 1 000 (-20)
Tana 2 922 (13)
Nesseby 959 (25)
Båtsfjord 2 211 (-24)
Sør-Varanger 10 227 (6)