Statistisk sentralbyrå kan melde at det per 1. oktober bor 10 195 mennesker i Sør-Varanger kommune. Det betyr at folkemengden har gått tilbake med 18 personer fra 1. juli i år.

Det er en utvikling som står i kontrast med snittet ellers i fylket og landet.

Flere flyttet ut

Det var 17 smått som kom til verden i tredje kvartal, som fikk adresse i Sør-Varanger. På samme tid var det 28 personer som gikk bort, viser SSB-tallene. Videre kan vi notere at 199 personer flyttet inn i kommunen. Dette gjelder både tilflyttere fra andre kommuner og fra utlandet.

På den annen side var det 206 personer som flyttet ut av Sør-Varanger, enten til et annen kommune eller til det store utland.

Gamvik øker mest

Utviklingen i Sør-Varanger kommune tilsier at det er redusert med 1,8 personer per tusen. Det gir en 291. plass på landsoversikten med de 428 kommunene. Det var hele 181 kommuner i Norge som hadde nedgang i folketallet det siste kvartalet. Helt sist i Norge kom Leka i Nord-Trøndelag, som gikk tilbake 29 per tusen.

I Finnmark er det Gamvik kommune som topper listen over dem med størst økning. Her kom det til 10,6 per eksisterende tusen. Deretter følger Vardø kommune med 8,9 per tusen. Svakeste utvikling i Finnmark hadde Loppa kommune, som gikk tilbake med 21 innbyggere, som er minus 21,6 per tusen beboer.

Skolekommune vinner

I hele Norge har folketallet økt med 15 999 personer i tredje kvartal, sånn at Norges befolkning nå utgjør 5 205 434 personer. Dette betyr en vekst på 3,1 per tusen eksisterende innbygger. I Finnmark telles det 75 745 personer per 1. oktober, og dette er 32 flere enn hva som var tilfelle den 1. juli. Det gir en marginal vekst på 0,4 per tusen beboer.

Vinneren i Norge for tredje kvartal er Bø i Telemark. Her økte folketallet med 29 per eksisterende tusen innbygger. Det er ikke uvanlig at mindre «høyskole-kommuner» topper listen i tredje kvartal, da nye studenter ankommer kommunene, etter at mange flyttet ut på tampen av andre kvartal. Torsken i Troms ble nummer to med 21,3 per tusen, mens «bronsen» gikk til en annen Troms-kommune, Berg, med 20,1 per tusen.