Det var i januar 2017 at fire selskaper fikk skriftlig tilbud om levere forslag til forpliktende avtale for utvikling av Høybukta-Vest. De fire selskapene var Kirkenes Maritime Park AS, Norhavn Kirkenes, Tschudi Kirkenes AS og Jakobsnes Utvikling AS.

Invitasjonene ble sendt gjennom ordfører Rune Rafaelsen, og fristen for å levere inn avtaler til kommunen ble satt til 27. februar.

ikke offentlig anskaffelse

Ordfører Rune Rafaelsen forklarer til SVA at det kun var innleveringen av tilbudene, det vil si forslag til avtale, som skulle følge prinsippene etter lov om offentlige anskaffelser.

– Dette for å hindre at tilbyderne skulle kunne spekulere i andres innleverte forslag, at forslagene ble levert samtidig og anonymt, samt at de ble åpnet samtidig og at dette ble protokollert.

Avtalen er ikke ment å følge forskrift om offentlige anskaffelser, skriver ordfører til SVA. De inviterte selskapene som fikk tibudet fra kommunen fikk derimot beskjeden om at de måtte følge prinsippene.

– Konkurranse følger prinsipper tilsvarende innkjøp etter lov om offentlig anskaffelse, skrev kommunen i februar.

VARSLEt forskriftsbrudd

27. februar varslet søker Kirkenes Maritime Park AS (KMP) om forhold knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser til kommunen.

KMP vurderte det dit at kommunen ikke fulgte reglene om kunngjøring til øvrige aktører i markedet. KMP la derfor til grunn at kommunen måtte ivareta grunnleggende krav til likebehandling og forutberegnelighet.

Selskapet advarte videre om overtredelsesgebyr, som for kommunen kan utgjøre 10 prosent av kontraktsummens verdi. Ordfører kan ikke svare til SVA hva kontrakten beregnes i verdi, i prosjektet på over 500 millioner. Derfor er summen på et eventuelt gebyr ukjent per i dag.

Ingen åpen konkurranse

Havnestyrets leder, Ingvild Wartiainen, forklarer hvorfor man valgte å utsende brev kun til fire enkeltaktører.

– De som ble invitert, var aktører som har vist interesse for store investeringer i havneutbygging i kommunen.

Å inngå et samarbeid har ikke vi ansett for å være sidestilt med å gå til anskaffelse av en maskin, eller et større bygg el. som omfattes av loven om offentlig anskaffelse, forklarer Wartiainen.

ALLE KAN KLAGE

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sier kommunens valg om å ikke behandle avtalen inn under offentlig anskaffelse, åpner for allmenn klagetilgang.

Pressekontakt i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Anneline Vingsgård, sier de ikke kan kommentere om regelverket i saken menes å være fulgt, før noen sender inn en klage.

Etter å ha studert tilbudsbrevet fra januar og dokumenter fra SVA, sier hun likevel at alle på et generelt grunnlag kan klage inn saken ovenfor KOFA. Klage kan fremsettes inntil to år fra kontrakten blir inngått.

Vanligvis er det kun leverandørene som har deltatt i en konkurranse som gis klagemulighet.

– Siden kommunen velger å ikke behandle samarbeidsavtalen som en offentlig anskaffelse og ikke har invitert øvrige aktører, kan alle klage om de har en påstand om en ulovlig direkte anskaffelse, opplyser Vingsgård.

AKTØRENE OVERRASKET

De private aktørene har både «stusset» i media og advart i brev om at kommunen kan risikere overtredelsesgebyr. Kommunen engasjerte advokat i saken i mai.

I en kommentar til iFinnmark i februar uttalte Norhavn, som fikk tilbud, gjennom Arne B. Ramstad,at de stusset over at ordføreren bare hadde sendt invitasjon til fire lokale bedrifter.

Videre valgte Kirkenes Maritime Park å advare om kontrakten, da selskapet risikerer konsekvenser om de undertegner. Sør-Varanger kommune engasjerte advokat i saken i vår.

– Mandatet er å gi juridisk bistand til utarbeidelse av avtale som regulerer bestemmelser om organisering, forpliktelse og eierskap, økonomiske forhold, eventuelle termineringsvilkår, og undersøke aktuell samarbeidspartners utgangspunkt og vilkår for eventuelle forhandlinger, forklarer kontorsjef Ellen Mari Lindkvist.

Fakta

AVTALE FOR STAMHAVN

  • 26. januar 2017 utpeker ordfører selskaper å komme med forslag til avtaler.
  • Kirkenes Maritime Park er positiv, men advarer om regel.
  • Ordfører avklarer at avtale ikke følger forskrift om offentlige anskaffelser.
  • Dersom aktør eller privatperson klager saken til KOFA risikerer kommunen bot tilsvarende 10  verdi.