Konkursen i bugøynesbedriften var stor, med krav fra kreditorene på hele 13,8 millioner kroner.

Jobbtilbud

Daglig leder Are Figved i Finnmark Rein i Varangerbotn bekrefter at han sammen med Johan Buljo og Stig Rune Smuk har kjøpt opp bedriftens produksjonslokaler og Aage Pedersens i Tana.
– Alle de ti ansatte i Varanger vilt har fått tilbud om nye jobber i Tana og Kautokeino, der vi vil drive produksjonen. Fire takket ja til jobbtilbudet, fire takket nei, mens to fortsatt sitter på gjerdet, sier Figved.
Han sier at flere av de utenlandske arbeiderne har flyttet hjem.
– Det er uro i Bugøynes for at dere nå er med på å legge ned bygda. Hva er din kommentar til det?
– Vi ønsker ikke å legge ned Bugøynes og vil straks boet er avklart se på muligheten for å legge noe spesialproduksjon dit. Anlegget i Bugøynes er flott og vi vurderer seriøst å få til aktivitet igjen, sier Figved.

Tidkrevende

Bostyrer for konkursen i Varanger vilt, er Vidar Zahl Arntzen i Sentrum-advokatene i Vadsø. Han sier at dette er en stor konkurs som det tar tid å få en full oversikt over.
– Hovedfokus for meg har vært å få gjennomført den overdragelsen som nå har skjedd. Anlegget er solgt, men det har drøyet med å få formalisert overdragelsen, sier Zahl Arntzen.
– Kan du si noe om når du er ferdig med ditt arbeid som bostyrer?
– Jeg er i en fase der jeg ikke kan si så mye om forholdet til kreditorene eller andre ting rundt denne konkursen ennå, sier bostyrer Zahl Arntzen.