Over 60 prosent av asylsøkere som har kommet over grensestasjonen på Storskog er enten fra Syria eller Afghanistan.

Den største gruppen er fra Syria.

Per 19. november oppgir Utlendingsdirektoratet at det var registrert 5 082 asylsøkere ved Storskog. 1 612 av disse oppga Syria som hjemland. Det utgjør 31,7 prosent.

Gruppen fra Afghanistan teller 1 494 og utgjør 29,4 prosent.

Til sammen utgjør disse to landene 61,1 prosent av asylsøker-strømmen over Storskog.

Etter 19. november har det til og med tirsdag denne uka kommet ytterligere 257 asylsøkere over Storskog. Fordelingen av disse på nasjonalitet er ikke med i statistikken ennå.

Strømmen avtar dag for dag nå. Tirsdag denne uka kom det 24 asylsøkere over grensen ved Storskog.