Da asylstrømmen var i gang for fullt over Storskog på slutten av 2015, ble sykehuset i Kirkenes satt til å ta tuberkulosetester på asylsøkerne. Til det formålet ble det installert to nye røntgenmaskiner - et kjøp på 2,4 millioner kroner pluss installasjonskostnader på det gamle sykehuset.

Men røntgenmaskinene får ikke plass på det nye sykehuset som bygges på Skytterhusfjellet. Nå melder NRK om at maskinene settes på lager, i tilfelle det kommer en ny flyktningestrøm.

– Det er ikke satt av arealer til disse i det nye sykehuset, men vi har en plan for hvordan vi kan håndtere en eventuell ny stor flyktningstrøm, forteller kommunikasjonssjef Ivar Greiner til statskanalen.

– Hvis situasjonen tilsier det, må vi endre bruk av rom. Da må i så fall personalet flyttes ut av sykehuset, sier Greiner.

Han forsvarer at de lar maskinene ligge på lager, med at det vil ta lang tid å få nye maskiner om de sendes vekk.

– Dersom det oppstår en ny stor flyktningstrøm, vil vi ha behov for maskinene. Dersom vi solgte maskinene, og det skjedde, måtte vi hatt en ny og tidkrevende anskaffelsesprosess, sier Greiner til NRK.