- All erfaring tilsier at det er de med mest utdanning som må gå sist når en bedrift legges ned, sier Dahlberg. Men han tror ikke en eventuell nedleggelse av Sydvaranger Gruve vil påvirke det nye tilbudet i Kirkenes.

- Flere søkere

- I alle fall ikke på kort sikt. Alt ser ut til at det kommer til å bli start ved fagskolen til høsten, og søknadsfristen går ikke ut før 15. april. Vi har også fått flere søkere som er ansatt i gruva. Når det er usikre tider, er det en fordel å ta en utdannelse, så jeg skjønner godt at de søker, sier Dahlberg.

Han sier også at det nye utdanningstilbudet ikke bare er rettet mot gruvedrift.

- Anlegg og bergverk er veldig nært beslektet, og anleggsvirksomhet er en stor sektor i Finnmark, som for eksempel veibygging, det er bare å se på den nye E105, det ser jo ut som et gruveområde. Dessuten er det andre gruver i Finnmark som går ganske bra, så det vil være et behov for denne typen utdannelse, mener Trond Dahlberg.

Han viser også til bedriften Oscar Sundquist, som har oppdrag i gruva, og som også driver med store anleggsoppdrag utenfor gruva.

Marked

Dahlberg ser også situasjonen i et litt lengere perspektiv, og sier at ingen vel hadde trodd at det bare skulle gå 12 år før gruva var i produksjon igjen, da den ble stengt i 1997.

- De som hadde sagt det i 1997 ville nok ikke blitt tatt særlig seriøst. Men det viser at jern er et produkt som det vil være et marked for, selv om prisene er lave akkurat nå. Det som kjennes litt irriterende er at man ikke har mulighet til å påvirke markedsprisene, sier Dahlberg.

- Jeg vil ikke male fanden på veggen verken for Sydvaranger Gruve eller fagskolen riktig ennå, sier han.

Møte konkurs

Rektor Trond Hansen ved Kirkenes videregående skole sier at de avventer situasjonen, men har begynt å tenke på hvilken rolle de kan komme til å spille i tilfelle konkurs.

- Da Sydvaranger i sin tid ble lagt ned, ble det brukt mye penger på voksenopplæring, og de videregående skolene gjennomførte kompetansegivende kurs for mange. Skolen har en avdeling for voksenopplæring, OPUS, som i samarbeid med NAV kan brukes dersom det er ønskelig å møte en konkurs med utdanningstilbud. Men situasjonen i år er ikke helt sammenlignbar med den vi hadde da Sydvaranger gikk tregt i 90-årene, sier Hansen.