Det betyr i tall at 27 323 passasjerer reiste til eller fra Kirkenes lufthavn i mai. Samtidig er det en generell nedgang på 1,8 prosent grunnet mangel på utenlandstrafikk, viser den ferskeste statistikken fra Avinor.

Færre hittil

Så langt i år har 113 423 passasjerer reist via Høybuktmoen. Det er en nedgang på 2,1 prosent sammenlignet med fjoråret. Utflating av flytrafikken er en nasjonal trend, og Norwegian-streiken tidligere i år, bidro også til at færre reiste med fly. For Kirkenes sin del gjaldt dette mange kansellerte fly til Oslo. Ifølge Avinor, er det likevel en ørliten økning i flytrafikken i mai. Året så langt, viser imidlertid en nedgang på landsbasis.

- Innlandstrafikken gikk ned med 1,4 prosent, mens utlandstrafikken gikk opp med litt over tre prosent. I sum ga dette en svak oppgang på 0,1 prosent i mai. Så langt i år har flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,4 prosent, skriver de i en pressemelding. I antall betyr dette at 19 240 175 har vært innom Avinors lufthavner hittil i år.

Gardermoen økte

Oslo lufthavn Gardermoen var den eneste av Avinors lufthavner som registrerte flere passasjerer i mai. Økningen var her på 2,7 prosent. Både Bergen lufthavn Flesland, Stavanger lufthavn Sola og Trondheim lufthavn Værnes kunne notere en nedgang på henholdsvis 0,5 5,7 og 3,4 prosent.