Varangerhalvøya har hatt landets mest solide bestand av fjellreven, men i 2015 og 2016 ble det bare funnet DNA-spor fra mellom tre og fem dyr, melder NRK.

– Andre steder har vi satt ut alt fra 18 til 70 dyr. Planen er at brorparten av de dyra vi avler på avlsstasjonen vil bli satt ut i Finnmark i løpet av om lag åtte år, sier Arild Landa ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til kanalen. Det er Landa som har ansvaret for fjellrevprosjektet på Varangerhalvøya.

En årsak til at bestanden har gått kraftig ned, er at det er lite med smågnagere. Spesielt lemen er en viktig matkilde for fjellreven, sier Geir Østereng, forvalter av Varangerhalvøya Nasjonalpark. Han skylder også på den mye større slektningen rødreven. I flere år har det vært jaktet på rødrev i Varangerområdet for å få ned bestanden.