I løpet av de fem årene dette sponsesamarbeidet har pågått, er det kjørt opp cirka 15000 kílometer med skispor, åtte ganger strekningen Kirkenes - Oslo. Det forteller litt om omfanget av det arbeidet som klubbene på dugnad legger ned.

Avgjørende sponsing

Fred Fiskebeck fra SIL mener at det hadde vært umulig for klubbene å holde skisporene oppe, dersom det ikke hadde vært for den støtten de fikk fra Kirkenes Bil.

- Vi kjører opp løypa i Sandnesdalen i tillegg til Sandnes skole og våre skianlegg. Det er umulig å sette en prislapp på hva dette er verdt. Løypene er i bruk straks snøen har lagt seg, og spesielt når dagene blir lysere ut på vinteren, er det mange som tar turen opp i dalen. Jeg trur ikke folk fleste er klar over hvor mange dugnadstimer som legges ned for å holde løypene åpne, sier han.

Lage kuler og hopp

Også Jarle Hilfred Osen i KOS understreker at sponsingen av ATV gjør klubbene i stand til å gi et godt tilbud til folk flest, den største brukergruppen.

- For oss som klubb er det like viktig å legge til rette at befolkningen i kommunen kommer seg ut på ski. Men Atv-en vil selvsagt også være til stor nytte for unge skiløpere i klubben. Den egner seg til å lage kuler, svinger og hopp i skileikparken. Og allerede neste helg må løypene være preparert når KOS skal arrangere et sonerenn i Kirkenes.

Han forteller at klubben, i samarbeid med Barentshallene AS, kjører opp løypene fra Kirkenes to ganger i uken i tillegg til søndagene helt opp til Bjørnevatn. Kjørertøyene vil nok også komme godt med ut på vinteren når de store turrennen går av stabelen.

Vippse

Daglig leder i Kirkenes Bil, Yngve Labahå, sier at de er glad for at sponsongen kommer mange til gode.

- Av alle den sponsing vi er ute med, er kanskje dette det mest fornuftig. Samarbeidet med KOS og SIL har fungert godt, understreker Labahå som selv er en habil skiløper og har deltatt i mange turrenn.

Olsen og Fiskebeck oppfordrer brukerne til å bidra økonomsk til de store drivstoffutgiftene. Nå kan en på en enkel måte vippse penger til klubbene, og pengene øremerkes til preparering av skiløypene.