Representanter fra administrasjon og politikk i de 14 fylkene i Barentssamarbeidet møttes tirsdag og onsdag i Arkhangelsk. På programmet stod blant annet Finnmarks overtakelse av lederskapet i Barents regionråd.

Første gang

Finnmark overtok formelt formannskapet tirsdag fra den finske regionen Kainuu, og dette er første gang Finnmark har lederskapet i regionrådet.

Påtroppende fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, skal lede rådet de neste to årene, og Finnmark fylkeskommune skal også ha sekretariatsfunksjonen.

Barentssamarbeidet er det regionale samarbeidet mellom de nordligste fylkene i Norge, Sverige, Finland og det nordvestlige Russland.

Sammenslåing

Finnmark fylkeskommune vil legge fram for regionrådet sine prioritetsområder for det kommende formannskapet. Disse er kontinuitet, økonomisk utvikling, miljøvern, transport/infrastruktur, folk-til-folk samarbeid, informasjon/promotering, og letting av grensehindre, skriver Finnmark Fylkeskommune på sine nettsider.

Rådet fikk også en orientering om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Møtene i regionrådet og regionkomiteen denne uka holdes i forbindelse med Barents Ministermøte 19. oktober, der utenriksministrene fra Barentsområdet deltar.