Det melder NRK.

Statens Barnehus er et tilbud til barn og pårørende som møter rettsvesenet etter å ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Det nærmeste av dagens elleve lokaliteter, er Tromsø. Finnmark politidistrikt har de siste årene økt antallet avhør av barn i straffesaker betydelig, og har lenge ønsket et nærmere bygg.

Ved barnehuset er det tilrettelagte lokaler, samt polititjenestemenn med spesialkursing i avhør av barn. Kirkenes er både hovedsete for Finnmark politidistrikt, samt at et nytt tilbygg skal bygges for samlokalisering av nødetatene 110, 112 og 113.

– I Kirkenes har vi en kombinasjon av forhold som gjør at vi best kan legge til rette for å etablere et barnehus på en god måte i samarbeid med barnehuset i Tromsø, sier justisminister Per Willy Amundsen (Frp) til NRK.

Det er foreløpig ikke klart når slike lokaler kan stå ferdige. Men like fullt tas nyheten godt imot i Sør-Varanger.

Den lange reiseavstanden er ikke nødvendigvis så slitsomt for barna, men det tærer på ressursene, forklarer Bjørg-Irene Østrem ved Norasenteret i Kirkenes.

– Systemet hos oss har vært flinke til å ivareta barnas rettigheter til tross for reiseavstand og tidsbruk, men barna har også rett på oppfølgingsavhør, noe som blir lettere å ivareta med et barnehus i Kirkenes. Mange tenker at det er slitsomt og krevende for barna å reise så langt som til Tromsø, men det stemmer ofte ikke, mange barn synes at det bare er spennende. Men det sliter på systemet, så et tilrettelagt barnehus vil føre til at barna har et forsterket apparat rundt seg lokalt, sier hun til iFinnmark.