Torsdag ble landsmøtet til Arbeiderpartiet åpnet på Folkets hus i Oslo. I løpet av helgen skal partiet behandle partiprogrammet, diskutere alt fra krisen i mottak for enslige mindreårige, klimapolitikk, distriktspolitikk og innkomne forslag fra de ulike lokallagene rundt om i landet.

- Vi skal nok engasjere oss i alle debattene - og spesielt i de sakene som er viktige for innbyggerne i Finnmark og i Sør-Varanger. Det er vårt mål, så vi skal nok tale Finnmark sin sak på flere områder, sier Ragnhild Kaski som er en av totalt ni delegater fra Finnmark og som representerer Sør-Varanger.

Klar nordområde-profil

Også lederen i Sør-Varanger Arbeiderparti Odne Stunes er spent i forkant av landsmøtet. Selv om han ikke er delegat under årets landsmøte, er han tydelig på hvilke områder han mener er viktig å fremme på landsmøtet.

- Som alltid ønsker vi at Ap skal ha en klar nordområde-profil. Det må være et økt fokus på Barents-samarbeidet. En del av nordområde strategien vår er at vi går beinhardt ut for satsing på samferdsel med fokus på jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi. Det ønsker vi at de sentralt i partiet skal være med på å realisere, sier Stunes.

Han understreker videre at Sør-Varanger har og er et viktig geopolitisk sentrum.

- Det er viktig å fokusere på godt samarbeid med Russland, for det er ikke så kaldt som det ofte fremstilles. Det vet vi som bor og jobber her i nord. Men det er klart det er vanskelig med en endring i det politiske klimaet, sier lokallagslederen.

Flere områder

Kaski forteller at det vil være et bredt spekter av saker, men at fokuset vil ligge på flere områder

- Mye av fokuset til delegasjonen går på hvordan vi kan klargjøre og muliggjøre for en sterkere næringsvirksomhet i regionen. Det dreier seg blant annet om å bedre kraftlinjer, og å legge til rette for bedre utbygging av vindkraft - det ligger jo et nytt industrieventyr der, sier hun før hun legger til at både skole og utdanning er høyt opp på sakslista.

Samtidig understreker Kaski at distriktspolitikk vil få tyngde i debattene.

- Det er viktig å bli hørt i distrikts-debattene, spesielt med tanke på at dagens regjering fører en sterk sentralisering. Der ønsker vi at Arbeiderpartiet skal vise en sterk motstandskraft. Det er ekstra viktig i tiden fremover, sier Kaski.

Ny grensestasjon

Flere saker som økt støtte til en aktiv kulturpolitikk og styrking av kommuneøkonomien opptar Stunes i Sør-Varanter Ap. Men han trekker også frem grensestasjonen på Storskog som en viktig satsing som må på plass fra sentralt hold.

- Den sittende regjeringen har ikke innfridd, så vi forventer at det gjøres noe med Storskog når Støre blir statsminister. Støre så selv forholdene ved grensestasjonen med egne øyne da han var på besøk tidligere i år. Det er viktig for Storskog både som grensestasjon og ikke minst arbeidssted, understreker Stunes.

Foreløpig har Støre lovet fem millioner kroner til igangsetting av ny grensestasjon, men selve byggingen vil kreve en vesentlig større investering på budsjettet.