• Finner mye: Funnene er ikke lite små heller, her jobber en av de frilillige med å kaste «funnene» på land
  • Tallak Syvertsen: Finner man synderen i forbindelse med ryddeaksjon?

SVA fikk mulighet til å se på miljøbevegelsens siste «fangst». Det var et lass med avfall som de har plukket i skjærgården utenfor Kirkenes de siste dagene. Doningen som kjører mellom øyene, er av typen «uknuselig».

Lass etter lass kastes søppelet opp på brygga.

– Dette blir sortert i forskjellige former, og så går noe til ØFAS fortelles det.

Avfallsanalytiker Tallak Syvertsen speider utover avfallet, eller fangsten.

– Vi ønsker jo å finne kilden, sier han.

Den omfattende sorteringa er et nasjonalt prosjekt, og tiltaket baserer seg på diverse støtteordninger. Gjengen består av noen ildsjeler og noen som er faste ansatte.

– Det er ikke noe å bli rik av, men mye frihet da, påpeker en av dem.

Trond Strandvoll, som er styreleder i organisasjonen «In the same boat» kan fortelle at i første omgang er de kun ute og tar "smaksprøver" før den virkelige ryddinga skal begynne.

– Vi må få oversikt over omfanget først, så kan vi vurdere tiltak etterpå, sier Strandvoll.

Han er en meget aktiv mann i sammenheng med strandryddinga og miljøsaken, og ser ikke ut til å bli arbeidsledig.