Kommunens kontrollfirma gjennomførte 2. desember i fjor en skjenkekontroll ved Pub 1 i Kirkenes. Under skjenkekontrollen ble en rekke brudd på alkoholforskriften og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer brutt. Overtredelsene har medført at Pub 1 har blitt tildelt totalt syv prikker basert på observasjoner kontrollørene gjorde den desemberkvelden.

Flere forhold

Tildelingen av prikker er knyttet til overtredelsene som fant sted, og kommunens prikkfordelingssystem. Puben har blant annet blitt tildelt to prikker for å ha gitt personer som åpenbart har vært påvirket adgang til skjenkelokalet. Samtidig fikk de to prikker for at personer som åpenbart var påvirket oppholdt seg i lokalet. Kontrolløren reagerte også på reklame for alkoholholdig drikke hos Pub 1, og at IK-Alkohol ikke var tilgjenglig. Dette medførte tilsammen tre prikker.

Pub 1 skal ifølge kommunen fått tilsendt en befaringsrapport etter kontroll og forhåndsvarsel om prikktildeling. Pub 1 har ikke kommet med synspunkter i forbindelse med kontrollen. De har heller ikke besvart hendelsen.

Tolv prikker

Det fremkommer av kommunens forskrift at dersom en bevillingshaver blir tildelt tolv prikker i løpet av en to års periode vil kommunen kunne iverksette en inndragning av bevillingen.

SVA har forsøkt å få ledelsen ved Pub1 til å kommentere denne saken, uten å lykkes.