Da damen noen år senere fikk høre om museet i Kirkenes, bestemte hun seg for å gi maleriet til museet. Etter å ha mottatt kunstverket i posten, forsøkte Saviomuseet å komme i kontakt med giveren for om mulig å få vite litt mer om maleriets historie, men fikk aldri noe svar. Siden man den gang følte at omstendighetene rundt bildegaven var noe uklare, ble det liggende i magasinet og er hittil ikke vist frem for publikum. Før nå.

Mysterium

Det knytter seg fremdeles mysterier til dette kunstverket og mye av det har med 2. verdenskrig å gjøre. På maleriets slitte gullramme er det montert en falmet plakett med innskriften: HERRN DIREKTOR WILLI KURTZ ZUR ERINNERUNG, VERLAG UND GEFOLGSCHAFT DER ,,DEUTCHEN ZEITUNG IN NORWEGEN"

Deutche Zeitung in Norwegen var Wehrmachts presseorgan i Norge under okkupasjonen. Avisa som ble trykket i Aftenpostens trykkeri, utkom i perioden 20.mai 1940 - 5. mai 1945. Målgruppe var tyske soldater og sivilpersoner, som her fikk tilgang på krigsnyheter og artikler om norske forhold. Hovedintensjonen skal ha vært å holde soldatenes motivasjon oppe.

Arkivjakt

Med det håp å finne ut hvilken forbindelse forlagsdirektør Willi Kurtz hadde til Saviomaleriet, tok vi kontakt med Riksarkivet som blant annet oppbevarer et kartotek over repatrierte tyske borgere i Norge 1945- 1946. Men der fantes dessverre ikke noe kort på Willi Kurtz. Riksarkivet oppbevarer også et arkiv etter Deutsche Zeitung in Norwegen, men dette inneholder hovedsakelig bilag til og korrespondanse vedrørende annonseregnskapet. Det eneste tyske arkivet som oppbevares i Riksarkivet og som omhandler personalsaker er Organisation Todt, dette ble ikke undersøkt. Vi ble henvist videre til det tyske riksarkivet for om mulig finne noe der, men etter noen resultatløse dykk i Wehrmachtsarkivet ble søket etter Willi Kurtz avsluttet.

Interpool

Våren 2014 dreide nyhetsbildet seg en tid rundt stjålet kunst i nazistenes eie. Kunne vårt Saviomaleri være stjålet? Vi la derfor inn søk i Interpools database over stjålet kunst, men uten resultat også her. Samtidig som man snakket om stjålet kunst, var det og fokus på nazistenes kategorisering av kunst som gangbar eller ikke. Her ser det ut til at Savios verker har befunnet seg i kategorien for akseptabel kunst.

Sammen med maleriet som Saviomuseet fikk i gave kom det også en bok. Boka som er en novellesamling fra svensk Lappland med hovedfokus på dagligliv blant samer, var oversatt til tysk og utgitt av Wehrmacht i 1944. Gjennom denne boken skulle tyske soldater få kjennskap til samiske forhold ved å lese spennende og romantiserende fortellinger.

Utstilling

John Savio døde i 1938. Slik som en rekke andre kunstnere ble han først fult anerkjent etter sin død og ved begynnelsen av 40-tallet ble kunsten hans stadig mer ettertraktet. I 1941 ble det holdt en stor minneutstilling i Oslo Kunstforening. Saviomuseet har en del informasjon fra denne utstillingen i sine arkiver, men utfra dette materialet kan vi verken bekrefte eller avkrefte om maleriet var med på minneutstillingen.

Mest sannsynlig

Et stadig tilbakevennende dilemma vi blir satt ovenfor ved forskning på Savios kunst, er at han svært sjelden daterte verkene sine. I Saviomuseets samling er det kun to tegninger fra skoletida i Vardø (1917) og et oljemaleri fra Karasjok (1927) som er datert. Minneplaketten fra tysklandsmaleriet har heller ikke årstall og gjør det derfor vanskeligere å finne fram til omstendighetene rundt plaketten. Vi har rett og slett ingen bevis for at maleriet kom fra Norge til Tyskland, eller om det kan ha blitt brakt til Tyskland av Savio selv da han var på reise i årene 1934 - 36. Det er vel likevel mest sannsynlig at maleriet er blitt skaffet til veie i Norge under okkupasjonen og siden fraktet til Tyskland.

På veggen

Da vi tok maleriet ut av magasinet tidlig i vår, så vi raskt at det var i dårlig forfatning, det hadde uten tvil levd et hardt liv. Etter en tur til malerikonservator i Oslo fikk vi konstatert at signaturen lå under fernissen, altså var maleriet signert av Savio selv, hvilket betyr at det er solgt mot betaling og ikke gitt i pant som så mange andre av hans malerier.

Etter å ha undersøkt i det vide og det brede sitter vi fortsatt med et oljemaleri med noe uklar proveniens, bortsett fra at det har et motiv fra samisk miljø, at det dukket opp i Tyskland på 1990-tallet og at det er malt av John Savio fra Sør-Varanger. Maleriet har nå fått sin plass i Saviogalleriet.