Det var torsdag før jul Mathisen fikk beskjeden fra rektor Elin Steigberg ved Fossheim skole.

- Etter at jeg hadde kjørt skoleelevene til skolen, fikk jeg beskjed fra rektoren om at rådmannen hadde kontaktet henne. Beskjeden var at skoleskyss ikke skulle diskuteres på lærernes pauserom, spesielt ikke av meg. Begrunnelsen var at noen hadde følt seg støtt av dette, sier Mathisen.

Økonomi

Skolebarnsjåføren synes beskjeden er merkelig.

- Kommunen kan ikke ha økonomiske problemer akkurat. Årskostnadene kommunen har for taxi for to elever er på 660 060 kroner, sier Mathisen.

Han sier videre at kommunen har «jukset seg unna» Loven om offentlige anskaffelser i skolebarnkjøringen helt siden 2008. Kommunen var klar over hvem som bar kostnadene i 2004, slik det framkommer i utredningen «Da Klokka Klang».

- Allikevel skyldes det på misforståelser og enkeltvedtak, sier Mathisen.

Sør-Varanger SV, der Fossheim-rektor Steigberg er leder, har sendt følgende spørsmål til kommunen;

« I Neiden har det ikke vært undervisning på ungdomstrinnet de tre siste årene, uten at ungdomstrinnet er lagt ned. Det betyr at kommunen har brukt 550 000 kroner i året på skyss ut av skolekretsen. Disse pengene kunne vært spart om ungdomstrinnet i Neiden hadde blitt lagt ned. Sør-Varanger kommune kan ikke ha dårlig råd», var innspillet fra SV.

Vi har ikke lyktes i å få en kommentar fra Steigberg, men ifølge et innlegg hun har på Mathisens Facebook-side, kom svaret fra kommunen om at skyssen koster cirka 660 000 kroner og besparelsen ville blitt 550 000 kroner.

Mathisen har sendt to spørsmål til kommuneledelsen angående skoleskyss-saken.

- Jeg ville vite om det medførte riktighet at rådmannen i kraft av sin stilling prøver å bestemme hva som ikke kan diskuteres på lærernes pauserom før skolen har begynt. Jeg ønsket også å vite hvordan kommunens øverste leder har fått tilgang til innholdet i hva som blir diskutert på skolens pauserom.

Børre Mathisen har fortsatt ikke fått svar.

Negativt

Sør-Varanger Avis har fått svar fra rådmann Bente Larssen.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i den vinklingen som framkommer av ditt spørsmål. Jeg kan bekrefte at rådmannen har mottatt klage på skolen knyttet til diskusjoner om skoleskyss fra skolens pauserom. Dette er diskusjoner som kommer flere til del enn de som er på pauserommet og er opplevd som negativt og ubehagelig. Dette har rådmannen formidlet videre til rektor. Dette for at rektor skal være kjent med det og kunne sikre at vi unngår at noen opplever slikt i skolens lokaler.

- Det må jeg få lov til å sjekke nærmere etter jul. De aller fleste på rådhuset, som kan svare på dette, har juleferie, sier Bente Larssen.