Gruva søkte om dette i august med begrunnelse i omorganisering, opplæring, færre fagpersoner og sykdom.

Arbeidstilsynet sier i sitt svarbrev at den ekstra overtiden forutsetter at de det gjelder gjør dette frivillig. De forutsetter også at det ikke gjelder arbeidstakere under 18 år.

Gruva kan heller ikke slippe overtidsbruken helt løs selv om de har fått tillatelsen. Ansatte skal uansett ikke jobbe mer enn 13 timer i løpet av et døgn, eller mer enn 48 timer i løpet av ei uke, hvis det ikke foreligger en avtale i henhold til arbeidsmiljøloven.

Det går an å snittberegne de 48 timene i løpet av ei uke, over flere uker, men en ansatt kan uansett ikke jobbe mer enn 69 timer i løpet av en enkelt uke.

Arbeidstilsynet la vekt på at søknaden om mer overtid hadde støtte fra de ansatte.

Gruva fikk avslag på søknaden om overtid for en av sine ansatte ei uke i august. Begrunnelse for det er at Arbeidstilsynet ikke gir slik tillatelse i etterkant. Søknaden var sendt inn like før den uka det gjaldt og tilsynet rakk ikke å behandle den på så kort tid.