Kommunestyret skulle onsdag samle seg om et innspill til den nye politireformen i Finnmark. Reformen skal blant annet legge sammen noen av lensmannskontorene rundt om i Finnmark. Sør-Varanger er uberørt, men Nesseby-kontoret legges ned og blir en del av Tana-kontoret, og kontorene i Gamvik og Loppa blir også lagt ned.

Politimesteren peker i reformforslaget på flere fordeler med større tjenesteenheter, deriblant flere operative ressurser og mer fleksibilitet i politiarbeidet, slik at de skal kunne takle flere utrykningshendelser samtidig. Det skal også være en egen politikontakt i alle kommuner. Men Sør-Varanger Senterparti protesterer.

Sp gikk ut med protesten allerede i formannskapet i forrige uke. De skriver at dagens forslag går for langt, og setter innbyggernes trygghet og tillit til politiet i spill. Sp ønsker heller mer midler til politiet som helhet fra regjeringen, og en styrking av kompetansen på de enkelte kontorene.

- Disse ressursene kan ikke tas fra lensmannskontorene, det må komme friske midler til etaten, slår hun fast i forslaget.

Men Senterpartiet klarte ikke å få med seg noen andre av formannskapspartiene, og i kommunestyret var det bare SV som støttet dem.

Cecilie Hansen i Sp er skuffet over Ap, Høyre og Frp.

- Det er svært viktig at kommunene i Finnmark står sammen om å beholde et godt tjenestetilbud i fylket, og at vi samlet sier nei til sentralisering av tjenester og arbeidsplasser, mener hun.

- Egen pengesak

Egil Kalliainen i Arbeiderpartiet forteller at partiet mener de ikke bør blande etterlysning etter flere midler inn i en slik høringsuttalelse.

- Om man skal be om mer midler, bør man heller ta det opp som en egen politisk sak. Dette dreide seg om å vurdere hva politimesteren skal gjøre med midlene hun har fått, sier han.

Han legger til at politimesteren redegjorde for at det skal være mer nærvær på de mindre stedene uansett, og at det er en utfordring å rekruttere politiansatte til små plasser.

Slik ble dermed kommunestyrets kommentar til politistrukturen i Finnmark:

«Sør-Varanger kommune slutter seg til politimesterens anbefaling til forslag til politistruktur i Finnmark politidistrikt av 15.10.2016.

Sør-Varanger kommune er svært positiv til at alle kommuner nå skal ha en fast politikontakt. Videre setter Sør-Varanger kommune pris på politimesterens videre satsing på politirådet som en viktig møtearena mellom lokalt politi og kommunen.»

Regionråd-uttalelse

Hansen legger til at Øst-Finnmark regionråd allerede har kommet med en liknende uttalelse som Sp-uttalelsen som ble nedstemt i kommunestyret. Det er ikke helt feil, men regionrådet knytter ikke det til å ikke legge ned kontorene.

- Øst-Finnmark regionråd mener at tilstrekkelig beredskap koster mye, selv om det er få hendelser. Regionrådet forventer at Finnmark politidistrikt tilføres tilstrekkelig med ressurser, slik at de kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag, uten å svekke lokal beredskap og tilstedeværelse.

Regionrådet krever likevel at det skal finnes polititjenestemenn lokalt tilgjengelig i alle kommunene, også etter endringene.

- I Øst-Finnmark har vi landets mest krevende fjelloverganger vinterstid som betinger større lokale ressurser enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi at det er behov for, uttaler regionrådet.