Det ble felt totalt 749 dyr på Finnmarkseiendommen i år. Det er syv færre enn året før, da tallet var 757.

Sviktet

I Sør-Varanger ble det felt 43 dyr, fordelt på 13 okser, 4 kyr, 4 ungokser, 5 kviger og 17 kalver. Målet har vært å øke fellingen i Sør-Varanger, men utmarksforvalter Anders Ims i FeFo, forteller at fellingen har sviktet sør i Pasvik.

- Vi vet ikke helt hva årsaken er til det. Vi må få inn alle data først. Det kan imidlertid være så enkelt som at fellingsmålet er satt for høyt, sier han. Målet for Sør-Varanger lå på 50 dyr, og ble dermed ikke oppfylt. Kvota var satt til 63.

- Kvoten er virkemiddelet for å nå målet. Erfaringsvis klarer ikke jegerne å ta ut hele kvoten, derfor er vi mest opptatt av fellingsmålet, forklarer han.

For mye

Årets felling er imidlertid betraktelig lavere enn i 2012 da det ble satt fellingsrekord. Faktisk er det felt rundt 100 færre dyr i år. Ims forklarer dette med en markant nedgang i Karasjok som er blant de største elgkommunene i Finnmark.

- Her har målet vært å redusere bestanden, men det kan se ut til at man har tatt ut mer enn tiltenkt. Derfor ble fellingsmålet for 2014 redusert fra 220 til 160 dyr. Det ble tatt ut 148 dyr i Karasjok.

Ny plan

Elgkvotene lages utifra en bestandsplan som varer fire år av gangen. Før neste sesong skal det utarbeides en ny plan.

- Denne utarbeides av FeFo i samarbeid med kommuner og jegerforeninger. Her er jaktlagenes tilbakemeldinger og elgobservasjoner svært viktige, sier Ims.