Nilsen var hørselshemmet og hadde stor hjelp av innmeldingen i 1994. I løpet av disse årene har hun vært leder og sekretær i Sør-Varanger lag for hørselshemmedes landsforbunbd (HLF). Nå er hun fylkeskontakt for hørselshemmede. Lørdag skal medlemmene feire seg selv på Pensjonisten, med 40 påmeldte medlemmer.

Gikk foran

Nilsen forteller om Gunvor og Walter Indbjør, Svanhild Haabeth og Kristine Bergmo.

– Dette er viktige folk i hørselslagets historie og var interimstyre i laget i fem år. De hadde alle et sterkt ønske om at andre hørselshemmede skulle få et bedre liv og få delta i samfunnet, sier Nilsen.

Av en søskenflokk på fire har tre hørselstap. Trine er en av dem med nedsatt hørsel. 

– Jeg fant ut at også jeg hadde lyst til å bli med i foreningen, engasjere meg og hjelpe andre i samme situasjon. Det å hjelpe andre til å få det bedre, har alltid vært en stor drivkraft. Hørselen betyr så mye på mange områder. Det å ha ulike former for hørselsproblematikk, gjør noe med deg. Synet blir veldig viktig. Mange sliter med tinnitus, en lyd som kan være som en støvsuger som står på hele tiden, i øret ditt.

Nå har foreningen 240 medlemmer.

– Jeg har også vært leder. Det å lede 70- og 80-åringer var litt spesielt. Men da jeg meldte meg inn som 33-åring så var det et sterkt ønske om å få flere unge til å melde seg inn.

Trine forteller om flere støttespillere som har gjort en stor jobb for laget; Odd-Johnny Andersen, Bjørg Jerijervi, Martin Methi og dagens leder, Alf Salangi, har alle spilt en stor rolle.

– Methi hadde gode kontakter i politikken, mens Salangi har bidratt sterkt til nytenkning, som å ha hørselsboks på torget og veilede folk videre i systemet hvis audiogrammet viser et behov.

Møtene i starten ble ofte holdt hjemme hos hverandre, men de siste årene har Eldresenteret vært fast tilholdssted.

– Dette er vi svært godt fornøyd med.

Økt aktivitet

Det finnes et nasjonalt senter som nettopp har spesialfeltet Hørsel og Psykisk Helse.

– Det å være født med hørselstap, være annerledes, eller det å miste hørselen plutselig, kan gi utfordringer som med ny kunnskap kan gi et bedre liv.

Samarbeidet med andre lag og foreninger i Sør-Varanger har vært i flere år, fordi vi mente at «Sammen er vi sterke» som organisasjon og arbeid i Rådet for funksjonshemmede  for eksempel. 

Aktiviteten i hørselslaget har vokst med årene.

– Laget har vært flinke til å holde møter. Ikke bare i Kirkenes, men også i Bjørnevatn og Jakobsnes. Det varierer mellom 15 og 20 medlemmer som møter opp. Vi arrangerer kurs med egne studieledere, faste turer hver høst og vår , har eget forum for yrkesaktive hørselshemmede. Vi har også god kontakt med audiograf Nann-Helen Jespersen ved Kirkenes sykehus. Dette er en kontakt som mange i laget nyter godt av. Det er en fantastisk aktivitet.

Barn og ungdom i læring, er enda en gruppe der det er viktig og bidra med tekniske hjelpemidler og god pedagogikk, for å få en
best mulig kommunikasjon. Kirkenes- barne og ungdomsskole , er tilrettelagt med universell utforming og fremstår som et godt eksempel på hva som er mulig.

Flere barnehager i kommunen har investert i mer og mer inventar og utstyr med tanke på å redusere støyen.
Og lydøre, skriketroll er «verktøy» som er med på forebygging av støy, og en bevisstgjøring av hvordan vi kommuniserer best mulig.

– Ansikt til ansikt, der vi ser hverandre i godt lys på ansiktet, der vi kan se mimikken i ansiktet, og lese på munnen, er det beste utgangspunktet for at en forstår hverandre, god dialog. 
Nilsen forteller om at kommunen fikk en gave fra hørselslaget for mange år siden. Det var en teleslyngekoffert.
– Den kan lånes ut til lag og foreninger fra servicekontoret, og er til god hjelp for de som er hørselshemmet. Dette bør det bli en del blest om, for dette er ikke alle klar over.

Økonomisk støtte

I 2009 fikk hørselslaget 6000 kroner av kommunen.

– Rådmannen hadde innstilt på nei, men politikerne fikk det igjennom. Kommunens økonomi tilsier at det ikke er så raust som før, men slik opplever vel alle lag og foreninger.

– Hva har hørselslaget betydd for deg?

– Det har betydd alt og vist meg veien til et lettere liv. Du kan mer være den du er. Hørselshemmede ble jo ofte kalt dumminger og ble mobbet for funksjonshemmingen. Det å bli kalt dum er ikke bra å oppleve. Det er mange som opplever dette, å bli tilsidesatt i diskusjoner eller sosiale lag. Det å høre latter, men ikke vite hva de ler av. Som tolvåring følte jeg meg tilsidesatt. For meg ble det et veldig mye bedre liv etter at jeg meldte meg inn i hørselslaget. Det er min hjertesak.