Sameiet i Solheimskvartalet har fryktet millionsmell for leiligheter som har stått nær ti år uten ferdigattest.

Byggene som skulle holde byggestandard TEK-97, har ifølge innhentende rapporter «en rekke alvorlig avvik» som hovedsakelig dreier seg om brannsikkerheten til byggene.

Anførselen fra sameiet har tiltakshaver Kube Eiendom på sin side tidligere avvist. I et notat sendt til kommunen like før sommeren uttaler ansvarlig søker av prosjektet, Multiconsult ASA, at forholdene som omtales i rapporten er oppdaget i ettertid. Det ble derfor sendt inn en søknad om ferdigattest.

Avslag

Nå har imidlertid kommunen som bygningsmyndighet avslått søknaden. Avslaget er begrunnet med at det ikke er levert dokumentasjon, som følge av rapportene sameiet selv har lagt fram, som synliggjør at byggene oppfyller kravene til ferdigattest.

Det skriver kommunen i et brev datert 31. juli til ansvarlig søker for prosjektet, Mulitconsult ASA.

Kommunen ved byggesaksbehandler Anja Hansen ønsker ikke overfor SVA å kommentere saken ytterligere.

- Jeg ønsker ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere enn det som fremgår av kommunens brev, sier hun til SVA.

Ulovlig

Brevet til Multiconsult ASA er ikke det eneste som beskriver prosessen i saken. For samme dato som brevet til Multiconsult ASA gikk ut, sendte kommunen også ut et brev til prosjektansvarlig Consto Anlegg AS.

I dette brevet konstaterer kommunen at Solheimskvartalet synes å være utført i strid med teknisk forskrift TEK-9. Dette skal hovedsakelig dreie seg om byggenes brannsikkerhet.

Siden kommunen har vedtatt at byggene ikke oppfyller kravene til ferdigattest og er det derfor å regne som ulovlig. Kommunen har derfor varslet prosjektansvarlig Consto Anlegg om at de vurderer å gi pålegg om at byggenes settes i brannsikker tilstand etter byggestandard TEK91. Dette vil skje dersom Consto Anlegg ikke kan dokumentere at sikkerheten er ivaretatt.

Tidligere har Kube Eiendom uttalt at de ønsker å utarbeide en egen tilstandsanalyse av brannsikkerheten ved byggene. Dette er for å vurdere om avvikene som fremgår i sameiets rapport om avvik.

Kommunen understreker også at det gis forhåndsvarsel om at tvangsmulkt vil bli fattet dersom forholdene de påpeker i brevet ikke blir fulgt opp innen en gitt fristen. Fristen kommunen har satt er 25. august.

Mål om ferdigattest

Til tross for avslaget om ferdigattest fra kommunen og varslene om pålegg, understreker imidlertid tiltakshaver Kube Eiendom sin advokat, Bjørn Jakobsen, at de fortsatt arbeider med å få en ferdigattest på bordet.

- Vi er i en prosess for å få ferdigattest, så det er målsettingen å få det på plass. Nå er handler det om en vurdering av hvilke tiltak som må gjøres for å kunne oppnå ferdigattest. Det vil jeg nå ta opp med min klient, sier advokat Bjørn Jakobsen til Sør-Varanger Avis.

Stiller krav

Sameiet i Solheimskvartalet gjennom sin advokat Eskild Freibu fortsatt tydelige på at ferdigattest må på plass. Det forventes at de nødvendige tiltak gjøres for å sette bygget i stand.

- Solheimskvartalet forventer at Kube Eiendom AS og Consto Anlegg AS nå setter byggene i slik stand at kravene for å kunne få ferdigattest for forskriftmessing oppført bygg blir oppfylt, og at ansvarlig søker Multiconsult ASA deretter besørger ferdigattest omsøkt igjen, skriver advokat Eskild Freibu på vegne av sameiet i en tekstmelding til Sør-Varanger Avis.