The Independent Barents Observer melder om at det radioaktive stoffet jod-131 ble oppdaget over store områder i Europa i midten av januar i år. Siden stoffet har kort nedbrytningstid, med en halveringstid på åtte dager, er det et tegn på et relativt nylig utslipp, skriver nettavisen.

Det første stedet der utslippet ble oppdaget, var ved Svanhovd målestasjon i Svanvik. Der ble det målt 0,5 mikrobequerel per kubikkmeter luft i perioden 9. til 16. januar. I løpet av de neste to ukene kom det inn mindre målinger fra både Finland, Polen, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike og Spania.

Det var Frankrike som publiserte funnet i forrige uke. Norske myndigheter kom ikke med noen pressemeldinger om målingene. Det er fordi de ikke anså det for å være et helseproblem, ifølge Astrid Liland, seksjonssjef i Norsk Strålevern.

- Vi måler små mengder radioaktivitet nå og da, fordi vi har veldig følsomt måleutstyr. Målingene i Svanhovd i januar var veldig, veldig lave. De nivåene gir ingen bekymringer for verken mennesker eller miljøet. Det samme gjelder målingene i de andre landene. Derfor tenkte vi at dette ikke hadde noen nyhetsverdi, sier hun til Barents Observer.

Hun viser til at det er mulig for folk selv å sjekke målestasjonene på nett.

Heller ikke de finske, britiske eller franske strålemyndighetene bekymrer seg over strålingen, skriver nettavisen.

Ingen av strålemyndighetene visste hvor utslippet kom fra da Barents Observer skrev om saken. Liland forklarer at det var dårlig vær på den tiden, så det er vanskelig å finne ut av. Det var imidlertid tegn på at det kunne komme fra Øst-Europa.