«Solvita» ligger nå ankret opp på Kimeks kai i Kirkenes. Det er ifølge politiet opprettet en undersøkelsessak og det er ikke tatt arrest i den. Tråleren kom da fra Vardø, der de hadde levert snøkrabbe til bedriften Arctic Catch.

Halvert lønn

Politiet aksjonerte etter tips om at mannskapet fra Russland og Ukraina bare hadde fått betalt for halve jobben de har utført om bord. De ble ifølge politiet bedt om å godta nye kontrakter der lønna er kuttet til under halvparten.

- Det var på bakgrunn i en anmodning fra Norsk sjømannsforbund at vi gikk ombord i båten torsdag. Her tok vi en prat med de som skulle mønstre av båten. Det viser seg at det er interne stridigheter om kontraktsforhold, men vi kunne slå fast at mannskapet ikke lider noen nød ombord, med bakgrunn i antakelsene om sosial dumping, sier politioverbetjent Torstein Pettersen ved Øst-Finnmark politidistrikt.

Politiet opprettet en undersøkelsessak og fant ikke grunnlag til å ta arrest i båten.

- Med grunnlag i de lover og regler vi har å forholde oss til, så anser vi oss som ferdig med saken. Ytterligere oppfølging fra forbundet må være gjennom advokater, sier Pettersen.

Da vi var innom båten fredag morgen var det et par av mannskapet som var å se ombord. Ingen av dem ville kommentere saken. De 18 fiskerne ble forespeilet en lønn på 2700 euro (24 214 kroner). Etter kort tid ble de fortalt at lønna ble mer enn halvert og dersom de ikke godtok dette, kunne de bare reise hjem.

Sosial dumping

Norsk sjømannsforbund mener at norske fiskeribedrifter er medansvarlige når de kjøper råstoff fra fiskefartøy som driver med sosial dumping.

- Jeg synes norske myndigheter bør vurdere kjøpstillatelsen til bedriftene som kjøper hos disse aktørene. Norsk fiskeindustri bør være tilbakeholden med å operere sammen med slike aktører. De som kjøper disse produktene bør tenke på at østeuropeisk mannskap blir utnyttet på det groveste. At disse leverer fangster til norsk fiskeindustri er bekymringsfullt, for det er i direkte konkurranse mot norske aktører, sier forbundsleder Johnny Hansen i sjømannsforbundet til NRK. Hansen mener også at det er uforholdsmessig maktbruk mot et mannskap som ikke er i stand til å forhandle om egne lønns- og arbeidsbetingelser. Forbundet har to ganger måttet hjelpe mannskapet ombord på «Solvita» til å få den lønna de har krav på.

- De vil trolig ikke få den betalingen de har krav på hvis de forlater fartøyet. Vi har tidligere tatt utenlandske fartøy i arrest for å få betaling til mannskapet, men akkurat nå skjer det så fort at vi ikke får fremmet en arrestbegjæring, sier Hansen som ber politiet om å granske alle forhold rundt tråleren.

Mannskapet har ifølge NRK et internasjonalt kaos å forholde seg til. Båten er registrert i Latvia, er eid av et russisk selskap, bemannet via et byrå i Hongkong og opereres av selskapet Sea & Coast i Båtsfjord.

Utenlandsk

Informasjonssjef Øyvind André Haram i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er uenig med Hansen.

- Så vidt vi vet har denne båten fisket i utenlandsk sone, det er en utenlandsk båt, og den har et helt annet regelverk å forholde seg til. Det er ikke mulig for norsk fiskeindustri å gripe inn i utenlandsk regelverk. Skal man la være å kjøpe råstoff av dem må du stille absolutt like krav for all annen norsk industri for mat og alle andre varer som kommer til dette landet. Men det er umulig å stille slike krav. Da kan du ikke konkurrere i en åpen verdenshandel, sier Haram til NRK.