Politiet melder om funn av mindre mengder eksplosiver. Krigsetterlatenskapene ble funnet i Neiden og Forvarset er rutinemessig bedt om bistand til å fjerne dem.