- Du kan godt skrive at jeg føler meg både svikta og skuffa dersom Utsikten legges ned, sier Tordis Nilsen. Hun er kjempefornøyd med tilbudet hun får hos Utsikten dagsenter, og desto mer misfornøyd over at tilbudet for hjemmeboende eldre nok en gang står på rådmannens forslag til kuttliste.
Nå mobiliserer pårørende og brukere for å verne om dagsenteret, og varsler fakkelstafett på torget fredag formiddag klokka tolv.
- Det er rystende og helt forferdelig at vi i år igjen får denne usikkerheten. Tilbudet er så utrolig fint og viktig for både brukere og pårørende, og det er helt forferdelig å leve med det her presset om at senteret kanskje legges ned, sier Inger Smuk.
Hun oppfordrer til å ta med fakkel og bli med og demonstrere for å vise hvor viktig det er at senteret bevares.
-12 brukere står på venteliste! Det burde kommet forslag om å bygge ut tilbudet, ikke om å legge det ned.