Ordføreren hadde den hyggelige oppgaven med å dele ut fag- og svennebrev til inviterte gjester i kommunestyremøtet 3. oktober, skriver Sør-Varanger kommune på sine nettsider.

De som fikk sine beviser er ifølge kommunen:

 • Paul M. Haldorsen (tømrerfaget),
 • Sture Sivertsen (byggdrifterfaget),
 • Sara Pedersen (helsearbeiderfaget),
 • Sondre Vestre Lund (elektrikerfaget),
 • Steinar A. Erlandsen (byggdrifterfaget),
 • Ørjan Emanuelsen (byggdrifterfaget),
 • Tor Inge Johnsen (byggdrifterfaget),
 • Sander Gjærum Pedersen (ambulansefaget),
 • Ina-Lill Hojem (salgsfaget),
 • Frank Mikkelsen (byggdrifterfaget),
 • ordfører Rune Rafaelsen (ordførerfaget),
 • Edgar Seljesether (byggdrifterfaget),
 • Bualoi Amundsen (renholdsoperatørfaget),
 • Ranjuan Khunrach (renholdsoperatørfaget),
 • Roy Bjarne Johansen (byggdrifterfaget) og
 • Siri M. Bongo (tømrerfaget).