Arbeidsledigheten i Sør-Varanger har gått enda litt opp siden juli. Ved utgangen av august var det registrert 124 helt arbeidsledige i Sør-Varanger, eller 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er åtte flere enn i juli, og 40 flere enn på samme tid i fjor.

- Tendensen til en økning i ledighetsnivået i Finnmark fortsetter sammenlignet med fjoråret, konstaterer Nav Finnmark. Over hele Finnmark er økningen på 111 ledige personer i forhold til august i fjor.

Nav fastslår samtidig at Sør-Varanger fremdeles er blant kommunene med det beste arbeidsmarkedet, i selskap med Alta, Hammerfest og Vadsø.

- Men generelt ser vi at stillingstilgangen av registrerte stillinger også for disse kommunene er vesentlig redusert, skriver Nav. De merker seg at det er færre stillinger uten spesifikke krav til kompetanse, og tror det blant annet kan skyldes økt arbeidsinnvandring og direkte rekruttering fra utlandet.

- Mye av stillingene som er registrert ledig er offentlige stillinger med krav om autorisasjon, skriver de.

Det er totalt 1 367 helt ledige i Finnmark ved siste telling. Porsanger har nå det laveste prosentvise ledighetstallet, med 1,9 prosent arbeidsledighet. Nav merker seg at de største utfordringene på arbeidsmarkedet er for de unge og unge voksne. De merker en økning i antall ledige under 24 år.

Slik er ledighetstallene i Finnmark i antall og prosent per 30. august:

Vardø: 71 - 3,5

Vadsø: 86 - 7,2

Hammerfest: 132 - 2,3

Kautokeino: 106 - 6,9

Alta: 276 - 2,7

Loppa: 17 - 3,3

Hasvik: 42 - 8,4

Kvalsund: 21 - 4,4

Måsøy: 35 - 5,7

Nordkapp: 93 - 5,5

Porsanger: 39 - 1,9

Karasjok: 74 - 5,1

Lebesby: 36 - 5,5

Gamvik: 36 - 7,0

Berlevåg: 36 - 7,2

Tana: 59 - 4,0

Nesseby: 10 - 2,3

Båtsfjord: 74 - 6,8

Sør-Varanger: 124 - 2,3