Totalt var det 18390 grensepasseringer over Storskog i januar i år.

- Dette er en nedgang på 6,5 prosent sammenlignet med januar 2015, sier politioverbetjent Stein Kristian Hansen ved Finnmark politidistrikt og Storskog grenseovergangssted.

Når det gjelder passering på grenseboerbevis viser tallene fra Storskog at det ble foretatt 2594 passeringer av grensebeboere fra Norge. Dette er en nedgang på rundt tusen passeringer sammenlignet med januar i fjor. Fra Russland ble det registrert 1483 passeringer.