NAVs tall for januar viser at det i Finnmark var 1 456 helt ledige i fylket, noe som utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette var en reduksjon på fire prosent sammenlignet med januar i fjor.

I hele landet var det 82 577 helt ledige, 3,1 prosent av arbeidsstyrken, men i landet som helhet har ledigheten gått opp med tre prosent.

Ifølge NAV er det stort sett vanlige sesongvariasjoner knyttet til blant annet permitteringer i fiskeindustrien som er årsaken til endringene i Finnmark.

Avdelingsdirektør Eva Lill Johansen Margit (bildet) sier NAV er bekymret for langtidsledigheten i fylket.

- I Finnmark ser vi en tendens til at mange flyktninger er ledige over lengre tid, og dette påvirker langtidsledigheten i noen grad, særlig over 80 uker, sier Margit i en pressemelding.

- Også variasjoner i lokalt arbeidsmarked, samt bruk av arbeidsrettede tiltak kan forklare noe av forskjellen, sier hun.

I Sør-Varanger var antall helt ledige i januar 133 personer. Dette utgjorde 2,4 prosent av arbeidsstyrken, og er 33 personer færre enn i januar i fjor. Dette utgjør en nedgang på 20 prosent fra i fjor.