Sør-Varangers befolkning ble redusert med 16 innbyggere i løpet av årets tre første måneder. Folketallet gikk fra 10 221 ved årsskiftet til 10 205 ved utgangen av første kvartal. Nedgangen skyldes et fødselsunderskudd på syv og ni flere utflyttere enn innflyttere. I alt ble det i de tre første månedene i år født 23 barn, 30 personer døde, 108 flyttet inn, og 117 flyttet ut. I alt 31 av innflytterne kom fra utlandet, mens 33 av utflytterne dro utenlands.

Med til sammen 10 205 innbyggere holder Sør-Varanger tredjeplassen på lista over de mest folkerike kommunene i Finnmark. Alta troner på toppen med 84 flere innbyggere til 19 982. Det er ventet at i løpet av andre kvartal vil Alta for første gang passere 20 000 innbyggere. Nummer to på lista, Hammerfest, mistet 24 personer og har nå et samlet innbyggertall på 10 393.

I alt ti av 19 finnmarkskommuner må bokføre røde tall i første kvartal. Hammerfest mistet flest, deretter følger Karasjok og Sør-Varanger. Alta er suverent den største vekstkommunen.

Finnmark har nå 75 605 innbyggere. Nordland 241 682 og Troms 163 453.

Slik er tallene for de enkelte finnmarkskommunene per 31. mars:

Vardø 2 134 (6)

Vadsø 6 260 (21)

Hammerfest 10 393 (-24)

Kautokeino 2 926 (12)

Alta 19 982 (84)

Loppa 980 (-9)

Hasvik 1 056 (15)

Kvalsund 1 044 (-5)

Måsøy 1 239 (-2)

Nordkapp 3 287 (9)

Porsanger 3 943 (18)

Karasjok 2 689 (-19)

Lebesby 1 338 (-5)

Gamvik 1 114 (-2)

Berlevåg 1 010 (-10)

Tana 2 904 (-5)

Nesseby 933 (-1)

Båtsfjord 2 225 (-10)

Sør-Varanger 10 205 (-16)