Da Utvalg for levekår sist mandag bestemte hvilke kultur- og idrettsarrangementer som skulle få støtte, ble det regnet feil.

Totalt skulle utvalget bevilge 80 000 kroner til åtte kultur- og idrettsarrangementer. Uavhengig representant Knut Mortensen var med på et endret forslag som til slutt ble vedtatt. Ingen merket at utvalget med dette hadde bevilget 82 000 kroner, altså 2 000 kroner mer enn de hadde.

Tidsspille

Mortensen oppdaget blunderen tirsdag og ville selv rette opp i den. Han sendte dermed mail til kommunens ledelse.

- For å unngå tidsspille med å behandle saken på nytt ønsker jeg å bidra til en løsning slik at stønadsmottakerne kan motta sikkert sårt tiltrengte midler nå. Vedtaket var enstemmig, men jeg var jo en av forslagsstillerne og således delansvarlig. Dere kan trekke 2 000 kroner av mine møtegodtgjørelser, og tildele dem, slik at summen blir korrekt, står det i mailen fra Mortensen.

Den erfarne lokalpolitikeren innrømmer at dette er en spesiell sak.

- Ja, det er det jo. Men vi har jo regnet feil og jeg ville gjerne gjøre opp for meg. 2 000 kroner er ikke den store summen og det er lenge å vente helt til neste møte med å fordele dem. Jeg har selv drevet som administrator i idrettslag og idrettslagene trenger helt sikkert disse pengene mer enn det jeg gjør. Det er tross alt et lite beløp. Hadde det vært en million kroner det var snakk om, så hadde det dog vært litt annerledes.

Pengeflytting

Regnefeilen ble gjort da Pikene på broen og Samovarteateret fikk trukket noe av pengene de fikk tildelt.

- Og så fikk turnforeningen 4 000 kroner til treneropplæring og Kirkenes IFs yngres avdeling 8 000 kroner til en fotballturnering. Vi trakk nok litt for lite penger til Pikene på broen og Samovarteateret. Dette gjør jeg nå opp for, slik at vi gjør opp for blunderen, sier Mortensen.

- Jeg har ikke hørt om en lov som tilsier at jeg ikke har det. Men saken er nå oppe til behandling i kommunens ledelse.

- Da jeg var i fylkespolitikken så var det noen politikere som gikk på trygd og som ikke kunne ta i mot møtegodtgjørelse fordi de da kunne gå over nivået for tilskudd. De satte da de pengene inn på et fond som ble brukt til idrettsleker for funksjonshemmede, sier Mortensen.

Får ikke lov

Knut Mortensen får ikke lov å gi 2 000 kroner av sin møtegodtgjørelse etter regnetabben i Utvalg for levekår. Det sier leder Stine Ihler (Sp).
– Nei, det kan vi ikke godta. Som utvalg kan vi ikke operere på denne måten. Det er veldig hyggelig gjort av Mortensen, men skal han bevilge penger til idrettslagene, så får han gjøre det privat og ikke gjennom utvalget. Vi må forholde oss til de budsjettene vi er tildelt og gjøre ting på den rette måten. Saken må behandles på nytt på novembermøtet i utvalget, sier Ihler.
Mortensen er skuffet over svaret fra utvalgslederen.
– Ja, og litt overrasket. Jeg ønsket å gjøre det sånn for å få denne saken ut av verden. Da er det ikke mye jeg kan gjøre med det. Det er trist, men sant, sier Mortensen.