Åpningen av nye Kirkenes sykehus har latt vente på seg. Forsinkelser og utsettelser fra Finnmarkssykehuset som byggherre og den tyske entreprenøren Cadoltos har preget prosessen.

Men onsdag kunne Finnmarkssykehuset endelig overta to nye deler av sykehuset fra entreprenøren.

Ifølge en pressemelding fra Finnmarkssykehuset gjelder overtakelsen plan to og tre i det nye sykehuset, hvor alle de kliniske funksjonene er lokalisert, med senger, poliklinikker, akuttmottak, operasjonsstuer og laboratorier.

- Overtakelsen omfatter alt bygningsmessig og teknisk utenom de elektriske anleggene, der det gjenstår en del arbeid med dokumentasjon før disse kan overtas, heter det i pressemeldingen.

Tidligere i sommer overleverte Kirkenes Byggservice sin del av bygget, og leverte i tide. Selskapets daglige leder Joakim Amundsen opplyste i slutten av august at selskapet arbeide med utsiden av sykehuset, samt noen småting inne i bygget utover høsten.

Klart for opplæring

Overtakelsen betyr at sykehuset har tatt ytterligere steg i prosessen mot å kunne åpne dørene til sykehuset. Men det gjenstår fortsatt noe arbeid. Det skal i løpet av første halvdel av oktober være ferdig, kommer det fram i pressemeldingen.

Selv om dørene enda ikke offisielt kan åpnes, betyr overtakelsen at sykehuset or alvor kan starte forberedelsene med flytting og opplæring.

- Dagens overtagelse innebærer at Finnmarkssykehuset nå kan komme i gang med opplæring og forberedelser til innflytting i det nye sykehuset. Allerede mandag 11.september starter vi å ta imot nye møbler til sykehuset, mens mye medisinsk-teknisk utstyr allerede er på plass og klart for testing og kontroll. Når alt er testet og funnet i orden, blir det avklart om når oppstart av klinisk virksomhet skal skje, opplyser drifts- og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad i pressemeldingen.

Kostbart

Sykehuset som i utgangspunktet skulle ha offisiell åpning i juni, har måttet utsette åpningen flere ganger. Det har kostet penger. Ekstrakostnadene for forsinkelsen er i millionklassen.

- Vi ligger an til å bruke rundt 1,5 milliarder kroner på bygget, totalt sett. Budsjettet er på 1,485 milliarder, og vi kan ende litt over eller litt under, blant annet avhengig av hvor mye Cadolto må betale i døgnmulkt, konstaterte Grongstad til SVA i august.

Økt vikarbruk

I tillegg har forsinkelsene ved det nye sykehuset skapt en rekke ekstra kostnader i det gamle.

Grunnet utsettelsen av flyttingen, har sykehuset måtte holde en rekke serviceavtaler i live.

Samtidig har man måtte hyre inn flere vikarer for å holde i gang en tilstrekkelig pasientflyt.
- Vi hadde planlagt å hente inn noen kostnader i år på billigere drift i det nye sykehuset. Nå går dette ut over budsjettet vårt, sa Grongstad for et par uker siden.