I dag, tirsdag har 58-åringen trådt inn i pensjonistenes rekker, men det betyr såvisst ikke at han mangler noe å ta seg til.
– Nei, jeg er jo engasjert i den Norsk-russiske Grensekommisjonen, samt Røde Kors. Og det ligger alltids en liste hjemme over ting som skal gjøres, sier den nå pensjonerte grenseinspektøren med et smil.

Tok av

Det er i dag akkurat 24 år siden Berg startet sin yrkeskarriere på Grensekommissariatet. Første året ble tilbragt oppe på Storskog, der han jobbet med grensepasseringer. Den gang var situasjonen ganske annerledes enn den er i dag.

– Vi kunne jo ikke den gangen forutsi at det skulle bli så mange passeringer som i dag, selv om vi prøvde å se langt fram i tid, også da, sier han.

Allerede på midten av 90-tallet hadde det tatt seg kraftig opp i antall grensepasseringer. Han husker også godt da Sovjetunionen falt og det ble heist nytt flagg.

– Og at Statens Vegvesen skrudde ned veiskiltet der det stod Sovjetunionen, legger han til.

Beredskap

Berg hadde allerede god kjennskap til grenseforholdende da han startet i jobben. Allerede 15 år tidligere, altså 1975 startet karrieren. Da som befal ved GSV.

– Den gangen hadde vi jo beredskap og som nyutdannede sersjanter og fenriker var vi livredde for hva som kunne skje, forteller han.

Samtidig var propagandaapparatet på andre siden ivrige å fortelle om hvor skumle Nato-gjengen på norsk side var.

– Ja det er rart å tenke på i dag. Hadde aldri kunnet forestille meg den gangen at jeg skulle kunne dra over til Russland og besøke venner og kjente på fritiden.

Dette er noe Berg trekker frem som spesielt positivt.

– At jeg fremdeles har kontakt med gamle russiske kolleger fra starten av 90-tallet. Det viser at man har lykkes med noe, understreker han.

Opprinnelig skulle han bare ha ett år i Sør-Varanger.

– Grunnen til at jeg ble værende, er jeg fortsatt gift med, sier han med et smil.

Stolt

Og han er stolt over det han har vært med på. Stolt over å jobbe på en grense som fungerer så godt som den gjør.

– Jeg setter utrolig pris på å få ha vært med på dette arbeidet, og er stolt over den grensa vi har. Den er jo unik, sier han, og understreker at det gode arbeidet på den norsk-russiske grensen vil fortsette, på tross av den politiske situasjonen på Krim.

– Erfaringsutvekslingen vi skulle hatt mellom norske og russiske grensestyrker ble avlyst i forrige uke. Da hadde vi et grensekommissærmøte i stedet, forteller Berg, som er overbevist om at dette er noe som vil tas opp igjen.

– Ja det er villighet om dette fra begge sider. Vi har hatt, og har et veldig godt forhold på grensa. Det har vært politisk ustabilitet før, men arbeidet her har alltid gått som vanlig.

Reiseglad

Nå som pensjonisttilværelsen venter, vil grensearbeid fremdeles være en sentral syssel for Frode Berg. Han sitter i den Norsk-russiske Grensekommisjonen som jobber med en full revisjon av grensa.

– Dette har ikke blitt gjort siden 1947, så vi jobber nå med å skifte ut alle grensestolpene, og få lagd helt nye kart, blant annet. Dette arbeidet er tenkt fullført i løpet av 2014. Men det er ikke en 100 prosent stilling da, påpeker han.

Ellers er grenser generelt noe han har interessert seg for, og han har besøkt flere trerikspunkt rundt om i verden.

– Ja grenser har liksom blitt en hobby, så jeg regner med at det skal bli tid til mer reising fremover. Samtidig er jeg også engasjert i Finnmark Røde Kors i samarbeidet med Murmansk Røde Kors. Og så har jeg jo også en hytte i Jarfjord, avslutter han.