60-åringen er tiltalt for å ha drept sin thailandske kone Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn, Petchngam Songngam, kalt Belt, 29. august i fjor. Ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø tirsdag.

Tiltaltes forsvarer, advokat Stein Rønning, vil ifølge NRK be om frifinnelse for tiltalte. Rønning har sagt til statskanalen at han blant annet skal hente inn to nye vitner.

– Det er så massivt med feil i tingrettens vurdering at vi har tro på at domfellelsen vil bli endret, sier Rønning til NRK.

Tiltalte ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene som ble begått i familiens hjem i Kirkenes. De to ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.

Mot slutten av rettssaken i tingretten i juni argumenterte ikke forsvareren for frifinnelse. Han prosederte i stedet for kortere straff.

– Rene henrettelser

Mannen har innrømmet at det må ha vært han som begikk drapene, men han har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.

60-åringen har hevdet at han ikke mente å drepe kona. Dommerne i tingretten festet ikke lit til mannens forklaring om at han bare ville skremme henne ved hjelp av hagla.

– Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i tingrettens dom.

Mannen anket på stedet. Både skyldspørsmålet og straffeutmålingen er til behandling i lagmannsretten. Det er satt av fire dager til saken.

Krisesenter

Mannen og kona giftet seg i 2013. Forholdet mellom de to hadde vært preget av konflikt de siste par årene. 60-åringen hadde spillegjeld og en anstrengt økonomi.

Tiltalte har forklart at han ville ut av ekteskapet og hadde bedt kona om å flytte ut. Drapene skjedde dagen før kona og stesønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.

Mannen ble selv alvorlig skadd etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv med hagla.