– Vi har dette møtet for å klarere for entreprenørene hva vi skal ha, forteller drifts- og eiendomssjef, Øyvin Grongstad til avisa. Med på dette møtet var også regiondirektør, Marit Helene Pedesen for å snakke om NHOs leverandørprosjekt og offentlige anskaffelser.

Anbud

Eiendomssjefen forteller at mange aktører i det lokale næringslivet ønsker mindre entreprise, altså mindre anbud, men hvordan dette blir lagt opp er ikke klart per i dag. Dermed er det heller ikke klart hvor mye penger det kan være snakk om i oppdragene som kommer.

– Vi har forståelse for at det er ønskelig med mindre entrepriser slik at mindre aktører kan komme med, og innspill fra dette møtet er noe vi vil ta med oss, sier Grongstad, som legger til at han som prosjektleder må forholde seg til offentlige anskaffelser og en fast pris.

Det er altså sykehusets beste, med tanke på kvalitet og pris som går foran alt.

– Vi vil vurdere mindre entrepriser i den grad det fremmer prosjektet. Oppdraget er å bygge et sykehus til en gitt pris og kvalitet, poengterer Grongstad. Tid på ferdigstillelse er også et aspekt som spiller inn.

– Satt litt på spissen, så betyr dette at desto lengre byggeperiode, desto billigere må byggingen bli. Tidskostnad må være en del av totalkostnaden forklarer Grongstad. Hva gjelder ferdigstillelse av bygget er dette satt til mellom slutten av 2016 og litt ute i 2018.

Modulbygg?

Det kom tidligere fram at man ønsker å se på muligheten om å sette opp sykehuset som et modulbygg. Dersom dette blir en realitet vil det dryppe mindre på lokale entreprenører. Dette er imidlertid heller ikke fastsatt per i dag. Det første anbudet på sykehuset ble lagt ut i desember og dreier seg om grunnarbeid. Veien videre nå handler om fortløpende prosjektering. Grongstad forespeiler at anbudskonkurranser vil komme i gang fra sommeren eller utover høsten i år.

Kommet tidligere

Daglig leder for Kirkenes Næringshage er positivt innstilt etter møtet, selv om han mener at det kunne kommet tidligere i prosessen. Han mener møtet kan være nyttig i valg av enterprisemodell.

– Dette er snakk om store oppdrag som folk vil være med på og jeg håper jo at dette møtet kan være med på å gjøre døren litt mer åpen for mindre aktører som vil være med på dette, sier han.

Kirkenes sykehus har en ytre kostnadsramme på 1, 46 milliarder kroner og et styringsmål på 1, 310 milliarder.