Tirsdag skrev SVA om omlastingen av fem digre sylindre, den største var over hundre meter lang og veide 917 tonn. Sylindrene var moduler til en petrokjemisk fabrikk som selskapet Sibur bygger i Tobolsk, den tidligere historiske hovedstaden i Sibir i Tjumen Oblast.
Omlastingen skjedde på Tschudi-kaia tirsdag, og Bernt Nilsen ble spurt om han ville dokumentere arbeidet med kamera.
– Som ingeniør selv er det veldig spennende å komme så nært innpå en så komplisert operasjon som involverer en rekke ulike aktører, sier Bernt Nilsen.
– Det ser så lett og elegant ut når rørdeler på 900 tonn svinges over skutesiden. Men det er veldig mye forarbeid i tilrettelegging og planlegging, og det er mange ting som må gå rett og svært nøyaktig for seg. Blant annet sveises festene fast i lekterne før de går herfra. Og så er det spennende nok en gang å se for en viktig posisjon Kirkenes har, og at vi faktisk har utstyr og kompetanse til å håndtere slikt lokalt, sier Nilsen.
Modulene ble sendt videre til Sabetta der ny omlasting på mindre flåter venter før den videre ferden til fabrikkområdet.