Nå er det «Best før» som gjelder på toppen av melkekartongene fra meieriet. Holdbarhetsdato eller «Siste forbruksdag» er tatt bort.

- Med dette tiltaket vil vi bidra til at forbrukerne kaster mindre. Det kastes for mye mat her i landet. Mange forholder seg helt kategorisk til merkingen «Siste forbruksdag» og kaster konsekvent hvis datoen passeres, sier meierisjef for Tine meierier i Tana, Eirin Beate Utsi.

Garanti

Tine meierier i Tana leverer 3,4 millioner liter konsummelk i Øst-Finnmark. De garanterer kvaliteten på melkeproduktene fram til datoen kommer.

- Men kvaliteten på melka holder lengre enn dette forutsatt at forbrukeren holder kjølekjeden intakt. Den nye merkingen gjør det tydeligere for forbrukerne at de ikke trenger å kaste god melk helt unødvendig. Vi anbefaler at folk etter denne datoen ganske enkelt benytter sine egne smaks- og luktesanser godt før de kaster god vare, sier Utsi.

Miljø

Miljøaspektet er også viktig for Tine meierier, sier meierisjefen.

- Som stor matvareleverandør har vi et medansvar her og håper at forbrukerne bidrar til mindre kasting av mat. Det er en god miljøsak, sier meierisjefen.

Meieriet råder alle forbrukerne til å holde fire grader i kjøleskapene, som holdes også på meieriet og i butikkene.

- Hvis melka og juicen holdes i kjølekjeden vil den ikke tape seg særlig ut over «Best før»-datoen, sier Utsi.