Bakgrunnen er en sak som SVA skrev om i slutten av november, like før kommunestyrets budsjettbehandling. Rådet for likestilling av funksjonshemmede reagerte her på at funksjonshemmedes organisasjoner ikke hadde anledning til å søke om kultur- og idrettsmidler på lik linje med andre. 13. mars behandlet Utvalg for levekår saken og vedtok at dette nå blir endret på.

- Funksjonshemmedes organisasjoner gis nå anledning til å søke om kultur og idrettsmidler på lik linje med andre. Idrettslag som gir tilbud til funksjonshemmede, vil etter søknad, kunne gis ekstra midler. Hurra! Dette er en enda en sak som er ført fram til seier. Diskriminering av funksjonshemmede på dette området er dermed slutt i Sør-Varanger kommune, sier Mortensen, som er varamedlem i utvalget.

Forslag

Senterpartiet tok tak i denne saken og fremmet et forslag i kommunestyret om et vedtak om at foreninger som representerer funksjonshemmede skal gis lik mulighet til å søke på idretts- og kulturmidler som andre.

- Dessverre fikk vårt forslag bare støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet og nedstemt av Arbeiderpartiet og SV, sier Mortensen.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler er planlagt revidert. Dette arbeidet er ikke påbegynt og nye retningslinjer vil ikke være klar for tidligst til høsten. Rådmannen ønsket å følge tidligere praksis.

- Men vi i Senterpartiet ønsket det annerledes og fremmet forslag om inkludering av funksjonshemmede.

Inntil nye retningslinjer er utarbeidet gjelder nå at funksjonshemmedes organisasjoner gis anledning til å søke om kultur og idrettsmidler på lik linje med andre. Idrettslag som gir tilbud til funksjonshemmede, vil etter søknad, kunne gis ekstra midler, sier Mortensen.

Enstemmig

Utvalg for levekår behandlet først saken 11. januar i år. Her ble det besluttet å starte et arbeid med å revidere retningslinjene for fordeling av lulturmidler.

- Det er blant annet kommet innspill på at gjeldende ordning diskriminerer enkelte organisasjoner fra å søke midler til kulturformål. Dette gjelder blant annet lokallaget til ADHD-forenigen som ikke har kunne søke på midler til

kulturarrangement, het det i rådmannens saksfremlegg i møtet i januar..

På møtet 13. mars ble forslaget fra Senterpartiet enstemmig vedtatt av Utvalg for levekår.

- Dette er svært gledelig, og skulle kanskje bare mangle i et år der Sør-Varanger kommune har en deltaker i Special Winter Olympic Games. Da ser vi frem til å følge Dag Sibbern Ryeng sin innsats i skiløypene i Østerrike med det norske flagget på brystet, sier leder i Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Knut Mortensen.